Page 713 - Biblia Català TBS
P. 713

35 El favor del rei és per al servent llest: però el seu enuig serà contra el qui es comporta indignament
2 La llengua dels savis adorna el coneixement: però la boca dels insen- sats farà brollar insensatesa.
3 Els ulls de Jahveh són a tot arreu: observant dolents i bons.
4 La llengua sana és un arbre de vida: però la perversitat en ella és una bretxa en l’esperit.
5 Un neci menysprea la instrucció del seu pare: però el qui atén la cor- recció és prudent.
6 En la casa del just hi ha un tresor abundant: però en els guanys del malvat hi ha pertorbació.
7 Els llavis dels savis escampen coneixement: però no pas així el cor dels insensats.
8 El sacri ci dels malvats és una abominació per a Jahveh: però la pregària dels rectes és el goig d’Ell.
9 El camí del malvat és una abomi- nació per a Jahveh: però Ell estima el qui segueix la justícia.
10 La disciplina és dolorosa per aquell que ha deixat el sender: el qui odia la correcció morirà.
11 L’infern i la destrucció són davant Jahveh: molt més encara els cors dels  lls d’Adam!
12 Un burleta no estima el qui el reprèn: no vol anar amb els savis.
13 Un cor alegre fa contenta la cara: però un cor trist abat l’esperit.
14 El cor de l’intel·ligent cerca el coneixement: però la boca dels insen- sats pastura la insensatesa.
15 Tots els dies de l’a igit són do- lents: però el cor content té sempre un banquet.
16 És millor una mica amb el temor de Jahveh: que no pas un gran tresor i el turment amb ell.
15:11 infern: en hebreu Xeol
Proverbis 14, 15
17 És millor un plat de llegums on hi ha amor: que no pas un bou engrei- xat on hi ha odi.
18 L’home iracund promou la dis- còrdia: però el lent per a la ira apai- vaga la controvèrsia.
19 El camí del gandul és com una tanca d’espines: però el sender dels rectes és anivellat.
20 El  ll savi fa content el pare: però l’home insensat menysprea la seva mare.
21 La insensatesa és alegria per al mancat de seny: però l’home intel·li- gent camina amb rectitud.
22 Sense consell, els projectes fra- cassen: però en la multitud de con- sellers s’afermen.
23 L’home troba goig en la resposta de la seva boca: i una paraula al seu temps, que n’és de bona!
24 El sender de la vida puja amunt per al savi: a   d’apartar-lo de l’infern que baixa avall.
25 Jahveh arrencarà la casa dels orgullosos: però establirà el territori de la viuda.
26 Els plans del malvat són una abominació per a Jahveh: però els raonaments dels purs li són agrada- bles.
27 El qui cobeja guany injust per- torba casa seva: però el qui odia els regals viurà.
28 El cor del just medita abans de respondre: però la boca dels malvats brolla maldats.
29 Jahveh és lluny dels malvats: però escolta la pregària dels justos. 30 La llum dels ulls alegra el cor: la bona notícia enforteix els ossos.
31 L’orella que escolta la correcció de vida conviurà entre els savis.
32 El qui ignora la instrucció menysprea la seva ànima: però el qui escolta la correcció, aconsegueix seny.
33 El temor de Jahveh és la instruc- ció de la saviesa: i la humilitat prece- deix l’honor.
15
Una resposta suau fa enrere la
ira: però una paraula punyent suscita el furor.
705


   711   712   713   714   715