Page 715 - Biblia Català TBS
P. 715

plena de plats suculents amb desa- vinença.
2 Un servent savi governarà sobre un  ll que fa avergonyir: i entre els germans tindrà part en l’herència. 3 El gresol per a la plata i el forn per a l’or: però Jahveh examina els cors.
4 El malvat està atent als llavis inics: el mentider para l’orella a la llengua perniciosa.
5 El qui es burla del desvalgut ul- tratja el seu Creador: el qui s’alegra de la calamitat no serà tingut per innocent.
6 Els  lls dels  lls són la corona dels vells: i l’honra dels  lls són els seus pares.
7 Al neci no li escau un llenguatge distingit: encara menys al noble un llenguatge fals.
8 El suborn és com un talismà als ulls dels seus propietaris: a qualsevol lloc on es gira, fa prosperar.
9 El qui cobreix una transgressió cerca l’amistat, però el qui retreu una qüestió separa els amics.
10 La reprensió fa més efecte sobre l’assenyat que cent bastonades sobre l’insensat.
11 El dolent cerca només la rebel·lió: però un missatger cruel serà enviat contra ell.
12 És millor per a un home topar-se amb una óssa a qui han pres els cadells, que no pas amb un insensat en la seva insensatesa.
13 El qui torna mal per bé, el mal no s’apartarà de casa seva.
14 L’inici de la discòrdia és com deixar anar les aigües: per tant, abans que s’emboliqui la controvèr- sia, retira’t.
15 El qui justi ca el malvat i el qui condemna el just: tots dos igual- ment són una abominació per a Jahveh.
16 ¿De què serveix un sou a la mà d’un insensat per adquirir saviesa, si ell no té seny?
17:3 Jr 17:10 18:5 Lv 19:15
Proverbis 17, 18
17 L’amic estima en tot moment: i el germà ha nascut per ajudar en l’adversitat.
18 L’home mancat de seny fa una encaixada de mans: surt  ador da- vant del seu company.
19 El qui estima la transgressió, esti- ma el con icte: el qui fa la portalada massa alta, cerca la ruïna.
20 El pervers de cor no trobarà el bé: i el de llengua tortuosa caurà en el mal. 21 El qui engendra un insensat ho fa per a la seva a icció: i el pare d’un neci no tindrà alegria.
22 Un cor alegre és bona medicina: però un esperit abatut resseca els ossos.
23 El malvat pren suborn d’amagat per pervertir els senders del judici. 24 La saviesa es re ecteix al rostre de l’assenyat: però els ulls d’un insensat vaguen pels con ns de la terra.
25 El  ll insensat és un enuig per al seu pare: i amarguesa per a aquella que el va infantar.
26 Certament, no està bé de con- demnar el just: tampoc de colpir els nobles per llur rectitud.
27 Qui modera les seves paraules té coneixement: i l’home d’esperit assossegat és intel·ligent.
28 També l’insensat, si calla, és tin- gut per savi: el qui tanca els seus llavis, és tingut per assenyat.
2 L’insensat no es complau en la intel·ligència, sinó a manifestar la seva pròpia opinió.
3 Amb la vinguda del malvat ve també el menyspreu, i amb la vergo- nya, l’oprobi.
4 Aigües profundes són les paraules de la boca d’un home: un torrent que  ueix és la font de la saviesa.
5 No és bo afavorir la persona del malvat, per desafavorir el just en el judici.
18
El qui s’aparta vol satisfer
el seu propi desig, es rebel·la contra tota bona saviesa.
707


   713   714   715   716   717