Page 719 - Biblia Català TBS
P. 719

27 El sacri ci dels malvats és una abominació: i més encara quan hom el porta amb mala intenció.
28 El testimoni mentider es perdrà: però l’home que escolta parlarà amb preeminència.
29 L’home malvat fa un posat es- querp: però el recte aferma el seu camí.
30 No hi ha saviesa ni intel·ligència ni consell contra Jahveh.
31 El cavall està preparat per al dia de la batalla: però la victòria és de Jahveh.
Proverbis 21, 22
14 Una fossa profunda és la boca de les dones estranyes: el qui és avorrit per Jahveh caurà allà.
15 La neciesa està lligada en el cor del jove: però el bastó de la disciplina la traurà fora d’ell.
16 El qui oprimeix el pobre per en- grandir-se a si mateix, o el qui dóna al ric: indubtablement acabarà en la pobresa.
17 Inclina la teva orella, i escolta els mots dels savis, i posa el teu cor al meu saber:
18 perquè és agradable si els guar- des dins teu: estaran preparats tots alhora sobre els teus llavis.
22
és millor que la plata i que l’or.
2 El ric i el pobre s’han trobat: Jahveh és el Creador de tots ells.
3 El prudent veu el mal, i s’amaga: però els ximples passen endavant, i són castigats.
4 La recompensa de la humilitat i del temor de Jahveh: és riquesa i honor i vida.
5 Hi ha espines i trampes en el camí del pervers: el qui guarda la seva ànima se n’allunyarà.
6 Instrueix el noi concernent el seu camí: i ni quan sigui vell no se n’apartarà.
7 El ric domina els pobres: i el qui manlleva és servent del creditor.
8 El qui sembra injustícia segarà el desastre: i el bastó de la seva fúria s’acabarà.
9 L’ull bondadós serà beneït: per- què ha donat del seu pa al pobre.
10 Fes fora el burleta, i marxarà la discòrdia: i s’acabaran el plet i la vergonya.
11 El qui estima la netedat de cor, per la gràcia dels seus llavis: el rei serà el seu amic.
12 Els ulls de Jahveh guarden el coneixement: però ell confon les paraules del traïdor.
13 El gandul diu: A fora hi ha un lleó, em matarà al mig dels carrers.
22:6 Ef 6:4 22:28 Dt 19:14
És preferible un bon nom que
molta riquesa: i la bona gràcia
A   que la teva con ança esti-
19
gui en Jahveh: avui t’ho faig saber també a tu.
20 ¿No t’he escrit proverbis excel·lents, amb consells i coneixement,
21 per fer-te conèixer la certesa dels raonaments de la veritat, a   que responguis amb els raonaments de la veritat als qui t’envien?
22 No espoliïs el pobre, perquè és pobre: i no escla s l’a igit al portal, 23 perquè Jahveh defensarà la seva causa: i prendrà l’ànima als qui els la prenen.
24 No t’associïs amb l’home aïrat, i no vagis amb l’home iracund:
25 no sigui que aprenguis els seus senders, i posis un parany a la teva ànima.
26 No estiguis entre els qui encaixen la mà, entre els disposats a ser  a- dors dels préstecs:
27 perquè, si tu no tinguessis res per pagar, ¿per quina raó hom t’hauria de prendre el llit de sota teu?
28 No canviïs de lloc la  ta antiga, que posaren els teus pares.
29 ¿Has vist un home hàbil en la seva feina? S’estarà davant dels reis:
711


   717   718   719   720   721