Page 722 - Biblia Català TBS
P. 722

Proverbis 24, 25
27 Endreça la teva feina de fora, i enllesteix-la per a tu en el camp: i després construiràs casa teva.
28 No facis de testimoni sense causa contra el teu proïsme: i no afalaguis amb els teus llavis.
29 No diguis: Tal com ell m’ha fet, li faré jo; tornaré a cadascú segons la seva obra.
30 Vaig passar vora el camp d’un home gandul, i vora la vinya d’un home mancat de seny:
31 i heus aquí que hi havien crescut tot de cards, les ortigues en cobrien la superfície, i el marge de pedra estava enderrocat.
32 I jo vaig mirar, vaig re exionar: vaig observar, vaig aprendre la lliçó. 33 Una mica de dormir, una mica d’endormiscament, una mica de ple- gar les mans per ajeure’s:
34 i la teva pobresa vindrà com un rodamón, i la teva misèria com un home armat.
9 Pledeja el teu plet amb el teu opo- nent, però no revelis el secret a un altre:
10 no sigui que el qui ho escolta et blasmi, i la teva infàmia no s’aparti de tu.
11 Pomes d’or amb  ligranes de plata: és la paraula dita oportuna- ment.
12 Com una anella d’or, i un orna- ment d’or pur: és el reprensor savi per a l’oïda obedient.
13 Com la frescor de la neu en temps de sega: és el missatger  del per a aquells que l’envien, perquè refresca l’ànima dels seus senyors. 14 Boires i vent sense pluja: és l’home que es vanagloria d’un do fals.
15 Amb paciència s’apaivaga la ira del príncep: i una llengua suau tren- ca un os.
16 Quan trobis mel, menja la que et calgui: no sigui que te n’afartis, i la vomitis.
17 Aparta el teu peu de la casa del teu veí: no sigui que s’afarti de tu, i t’avorreixi.
18 Maça i espasa i sageta a lada: és l’home que dóna fals testimoniatge contra el seu proïsme.
19 Dent corcada i peu dislocat: és la con ança en el traïdor en el dia del destret.
20 Cantar cançons a un cor trist: és com deixar algú sense vestit en un dia fred, o posar vinagre sobre la sosa.
21 Si el qui t’odia té fam, dóna-li de menjar pa; i si té set, dóna-li de beure aigua:
22 perquè apilaràs brases sobre el seu cap, i Jahveh et recompensarà. 23 El vent del nord dissipa la pluja: i el rostre indignat, la llengua calum- niadora.
24 És millor viure en un racó del terrat, que no pas en una casa ampla amb una dona busca-raons.
25
els homes d’Ezequies, rei de Judà.
2 La glòria de Déu és amagar la paraula: però la glòria dels reis és investigar la paraula.
3 Els cels per l’altura, i la terra per la profunditat: així el cor dels reis és insondable.
4 Separa les escòries de la plata, i en sortirà un objecte per a l’orfebre.
5 Aparta el malvat de davant del rei, i el seu tron s’afermarà en la justícia. 6 No t’honoris a tu mateix davant d’un rei, i no et posis al lloc dels grans, 7 perquè és millor que et diguin: Puja aquí dalt; que no pas ser rebai- xat davant d’un noble que els teus ulls han vist.
8 No tinguis pressa a pledejar: altra- ment, què faries al capdavall quan el teu oponent t’hagi confós?
També aquests són proverbis
de Salomó, que transcriviren
24:29 Mt 5:39; Rm 12:17 25:7 Lc 14:8-10 25:21-22 Mt 5:44; Rm 12:20-21 714


   720   721   722   723   724