Page 723 - Biblia Català TBS
P. 723

25 Com l’aigua fresca per a l’ànima cansada: així és la bona notícia vin- guda d’un país llunyà.
26 Font tèrbola i doll corromput: és el just que cedeix davant del malvat. 27 Menjar massa mel no és bo: i cer- car el propi honor no és cap honor. 28 Una ciutat esberlada, sense mu- ralles: és l’home que no domina el seu esperit.
Proverbis 25, 26, 27
14 Com la porta gira sobre les seves frontisses: així el gandul, sobre el seu llit.
15 El gandul  ca la seva mà al plat: es cansa de tornar-la a la seva boca. 16 El gandul és més savi als seus propis ulls que set savis que respo- nen amb bon seny.
17 Com el qui agafa per les orelles un gos: és el qui passa i s’embolica en una baralla que no és d’ell.
18 Com un boig que llança sagetes enceses,  etxes i mort:
19 així és l’home que enganya el seu proïsme, i diu: Ho faig per riure!
20 Sense llenya, el foc s’apaga: i sense l’intrigant, s’acaba la discussió. 21 El carbó, per a les brases, i la fusta, per al foc: i l’home busca-raons, per encendre la baralla.
22 Les paraules de l’intrigant són com llaminadures: i elles baixen  ns a les cambres de l’estómac.
23 Com les escòries de la plata apli- cada a la terrissa: són els llavis ardents i el cor dolent.
24 El qui odia ho dissimula amb els seus llavis, però en el seu interior acumula traïció:
25 quan la seva veu s’endolceix, no te’n  ïs, perquè amaga set abomina- cions en el seu cor:
26 la seva rancúnia s’encobreix amb una disfressa, però la seva maldat serà descoberta en la congregació.
27 El qui cava un clot, hi caurà a dins: i el qui fa rodolar una pedra, li tornarà damunt d’ell.
28 Una llengua mentidera odia aquells que fereix: i una boca llago- tera produeix l’ensorrament.
2 Queunaltreetlloï,inopasla teva pròpia boca: un estranger, i no pas els teus propis llavis.
3 La pedra és feixuga, i la sorra pesant: però la indignació que provo-
26
l’honor no li escau a un insensat.
2 Com un ocell que voleteja i una oreneta que vola: així una maledic- ció sense motiu no vindrà.
3 El fuet per al cavall, la brida per a l’ase: i la vara per a l’esquena dels insensats.
4 No responguis un insensat segons la seva insensatesa: no sigui que et tornis també com ell.
5 Respon l’insensat segons la seva insensatesa: no sigui que es tingui per savi als seus propis ulls.
6 Es talla els peus, beu violència: aquell qui envia un missatge per mitjà d’un insensat.
7 Com les cames del coix que pen- gen sense força: així és un proverbi en boca dels insensats.
8 Com el qui lliga una pedra en una fona: així és el qui dóna honor a l’insensat.
9 Comuncardqueesclavaenlamà d’un embriac: així és un proverbi en boca dels insensats.
10 El Poderós, que ho ha format tot, lloga l’insensat, i lloga els transgres- sors.
11 Com un gos retorna al seu vòmit: l’insensat repeteix la seva insensa- tesa.
12 ¿Has vist un home savi als seus propis ulls? Hi ha més esperança per a un insensat que no pas per a ell.
13 El gandul diu: Hi ha un lleó al camí, hi ha un lleó pels carrers.
26:11 2Pe 2:22 27:1 Jm 4:13-16
Com la neu a l’estiu i com la
pluja a la sega: així tampoc
27
No et gloriïs del dia de demà:
perquè no saps allò que pot portar un dia.
715


   721   722   723   724   725