Page 724 - Biblia Català TBS
P. 724

Proverbis 27, 28
ca l’insensat és més feixuga que totes dues.
4 El furor és ferotge, i la ira és impe- tuosa: però qui pot resistir davant la gelosia?
5 És millor la reprensió oberta que no pas l’amor encobert.
6 Fidels són les ferides del qui esti- ma: però són excessius els petons del qui odia.
7 L’ànima satisfeta trepitja la bres- ca: però per a l’ànima afamada és dolç tot allò amarg.
8 Com l’ocell que fuig del seu niu: així és l’home que fuig del seu lloc. 9 L’oli i l’encens alegren el cor: i la tendresa d’un amic l’encoratja amb el seu consell cordial.
10 No abandonis el teu amic ni l’amic del teu pare: no entris a casa del teu germà en el dia de la teva calamitat. És millor un amic a prop que no pas un germà lluny.
11 Sigues savi,  ll meu, i alegra el meu cor: i podré respondre quelcom al qui m’ultratja.
12 El prudent veu el mal, i s’amaga: però els ximples passen endavant, i són castigats.
13 Pren el seu vestit a qui s’ha fet  ador d’un estrany: i després empe- nyora’l a la dona forastera.
14 El qui de bon matí beneeix el seu company en veu alta, se li comptarà com a maledicció.
15 Gotera contínua en un dia de pluja, i una dona busca-raons, s’assemblen:
16 deturar-la és voler deturar el vent: i si la reprens, és com agafar oli amb la mà dreta.
17 El ferro amb el ferro s’esmola: i l’home esmola el caràcter del seu amic.
18 El qui guarda la  guera menjarà del seu fruit: i qui vetlla pel seu se- nyor serà honorat.
19 Com un rostre es re ecteix a l’aigua: així el cor de l’home amb el d’un altre home.
27:20 infern: en hebreu Xeol 28:5 1Jn 2:20, 27 716
20 L’infern i la destrucció mai no estan satisfets: i els ulls de l’home tampoc no estan satisfets.
21 El gresol per a la plata i el forn per a l’or, i l’home per a la boca del qui el lloa.
22 Ni que piquessis amb el pica- mà l’insensat, entre els grans dins del morter: la seva insensatesa no s’apartaria d’ell.
23 Preocupa’t de l’aspecte de les teves ovelles, posa el teu cor en els teus ramats:
24 perquè la riquesa no és per sem- pre, i ¿pot durar una diadema de generació en generació?
25 Surt l’herba, i apareix l’herba tendra, i recullen les plantes de les muntanyes:
26 hi haurà anyells per als teus vestits, i bocs per pagar el preu del camp,
27 i llet de cabra en abundància per al teu aliment, per a l’aliment de casa teva, i per al manteniment de les teves serventes.
28
El malvat fuig encara que
ningú no el persegueix: però els justos són gosats com un lleó jove.
2 Per la rebel·lió d’un país molts són els seus governants: però amb un home prudent i expert es prolongarà la seva continuïtat.
3 Un home pobre que oprimeix els pobres: és una pluja que arrasa i deixa sense pa.
4 Els qui abandonen la llei lloen el malvat: però els qui guarden la llei combaten contra ells.
5 Els homes dolents no compre- nen el judici: però els qui cerquen Jahveh ho comprenen tot.
6 És millor el pobre que camina en la seva integritat que l’home de camins tortuosos, per ric que sigui.
7 El qui guarda la llei és un  ll prudent: però el qui s’associa amb disbauxats avergonyeix el seu pare.


   722   723   724   725   726