Page 727 - Biblia Català TBS
P. 727

la terra i els desvalguts d’entre els homes.
15 La sangonera té dues  lles: Porta, porta. Heus aquí, hi ha tres coses insaciables, quatre que no diuen mai prou:
16 el sepulcre, i la matriu estèril, la terra que no se sacia d’aigua, i el foc que no diu mai prou.
17 L’ull que es burla del pare, i menysprea d’obeir la mare: el buidaran els corbs de la vall i el devoraran els aguilots.
18 Hi ha tres coses que em sobrepas- sen, i una quarta que no comprenc: 19 el camí de l’àguila en els cels, el camí de la serp sobre una roca, el camí del vaixell al mig de la mar, i el camí de l’home en la donzella.
20 Així és el camí de la dona adúl- tera: menja, i s’eixuga la boca, i diu: No he fet cap mal.
21 Per tres coses tremola la terra, i una quarta no la pot suportar:
22 per un servent que esdevé rei, i per un insensat que està tip de pa, 23 per una dona odiosa quan es casa, i per una serventa que hereta de la seva mestressa.
24 Hi ha quatre coses petites de la terra, i elles són les més sàvies d’entre els savis:
25 les formigues, un poble no gens fort, que a l’estiu preparen el seu aliment;
26 els damàs, poble no gens poderós, que estableixen llur casa en la roca; 27 la llagosta, que no té rei, però surten totes agrupades en divisions; 28 l’aranya, que atrapes amb les mans, però ella s’està als palaus del rei.
29 Hi ha tres coses que tenen un pas elegant, i la quarta que avança esveltament:
30:16 sepulcre: en hebreu Xeol
Proverbis 30, 31
30 el lleó, poderós entre les bèsties, que no recula davant de ningú;
31 el llebrer cenyit de lloms; o el boc; i el rei a qui ningú pot oposar-se.
32 Si has comès la insensatesa d’en- vanir-te, i si has tramat el mal: posa’t la mà sobre la boca.
33 Perquè prement la llet en surt mantega, i prement el nas en surt sang, i prement l’enuig en surt ba- ralla.
2 Què,  ll meu? I què,  ll de les meves entranyes? I què,  ll dels meus vots?
3 No donis a les dones la teva força, ni els teus camins a allò que destrueix els reis.
4 No convé als reis, oh Lemuel, no convé als reis de beure vi, ni als prín- ceps la beguda forta:
5 no fos que beguin, i oblidin el precepte, i capgirin el dret de tots els oprimits.
6 Doneu la beguda forta al qui ha de ser exterminat, i el vi als amargats d’ànima:
7 que begui i oblidi la seva pobresa, i que no recordi més la seva misèria.
8 Obre la teva boca a favor del mut, a favor de tots els destinats a la des- trucció.
9 Obre la teva boca, jutja amb justí- cia, i defensa el dret del pobre i del necessitat.
10 ¿Una dona valerosa, qui la troba- rà? Perquè és molt més valuosa que les perles.
11 El cor del seu marit con a en ella, i a ell no li caldrà cap espoli.
12 Ella li portarà el bé, i no pas el mal, tots els dies de la seva vida.
31
Les paraules del rei Lemuel.
L’oracle amb el qual la seva mare l’instruí.
719


   725   726   727   728   729