Page 73 - Biblia Català TBS
P. 73

3 I Moisès digué: Deixa’m girar, i veuré aquest gran fenomen, com és que l’esbarzer no es crema.
4 I Jahveh va veure que s’havia girat per mirar, i Déu el cridà d’enmig de l’esbarzer, i digué: Moisès, Moisès. I ell digué: Aquí em tens.
5 I Déu digué: No t’atansis aquí. Trau-te les teves sandàlies dels teus peus, perquè el lloc on tu estàs dret és terra santa.
6 I digué: Jo sóc el Déu del teu pare, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob. I Moisès amagà el seu rostre perquè tenia por de mirar vers Déu.
7 I Jahveh digué: Certament he vist l’a icció del meu poble que és a Egipte, i he escoltat el seu crit a causa dels seus opressors, perquè conec els seus sofriments.
8 I he baixat per alliberar-lo de la mà dels egipcis, i per fer-lo pujar d’aquella terra vers una terra bona i ampla, vers una terra que regalima llet i mel, al lloc del cananeu i de l’hittita i de l’amorreu i del perizita i de l’hivita i del jebuseu.
9 I ara, heus aquí, el crit dels  lls d’Israel ha arribat a mi, i també he vist l’opressió amb què els egipcis els oprimeixen.
10 I ara vés, i jo t’enviaré al Faraó, i faràs sortir d’Egipte el meu poble, els  lls d’Israel.
11 I Moisès digué a Déu: ¿Qui sóc jo per anar al Faraó, i per fer sortir d’Egipte els  lls d’Israel?
12 I Déu digué: Certament jo seré amb tu, i aquest et serà el senyal que sóc jo mateix el qui t’envio: quan hauràs fet sortir el poble fora d’Egipte, servireu Déu en aquesta muntanya.
13 I Moisès digué a Déu: Heus aquí, vaig als  lls d’Israel i els dic: El Déu dels vostres pares m’ha enviat a vos- altres; i si em diuen: Quin és el seu Nom? Què els dic?
Èxode 3
14 I Déu digué a Moisès: Jo sóc el qui sóc. I digué: Així parlaràs als  lls d’Israel: Jo-sóc m’ha enviat a vosaltres.
15 I Déu digué encara a Moisès: Així parlaràs als  lls d’Israel: Jahveh, el Déu dels vostres pares, el Déu d’Abraham, el Déu d’Isaac i el Déu de Jacob, m’ha enviat a vosaltres. Aquest és el meu Nom per sempre i aquest és el meu memorial de gene- ració en generació.
16 Vés i aplega els ancians d’Israel, i els diràs: Jahveh, el Déu dels vostres pares, el Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, se m’ha aparegut, dient: Jo certament us he visitat i he vist el que us fan a Egipte. 17Ihedit:Jousfarépujarde l’a icció d’Egipte vers la terra del cananeu i de l’hittita i de l’amorreu i del perizita i de l’hivita i del jebuseu, vers una terra que regalima llet i mel.
18 I ells escoltaran la teva veu, i tu aniràs, tu i els ancians d’Israel, al rei d’Egipte, i li direu: Jahveh, el Déu dels hebreus, ha vingut a trobar-nos. I ara et preguem que ens deixis anar tres jornades de camí desert endins per oferir un sacri ci a Jahveh el nostre Déu.
19 Però jo sé que el rei d’Egipte no us deixarà anar, si no és amb mà forta. 20 I jo estendré la meva mà i colpiré Egipte amb tots els meus prodigis que faré enmig seu, i després d’això us deixarà marxar.
21 I jo donaré gràcia a aquest poble als ulls dels egipcis, i s’esdevindrà que en anar-vos-en, no us n’anireu pas buits.
22 I cada dona demanarà a la seva veïna, i a la que sojorna a casa seva, objectes de plata i objectes d’or i vestits, i els posareu als vostres  lls i a les vostres  lles, i despullareu els egipcis.
3:6 Gn 28:13; Mt 22:32; Mc 12:26; Lc 20:37; Ft 3:13; 7:32 3:11 Jr 1:6 3:12 Gn 15:13-14 3:14 Ex 6.3; Jn 8:58; Ap 1:4, 8 3:15 Mt 22:32; Mc 12:26; Ft 3:13 3:17 Gn 15:13
3:21, 22 Ft 7:36; Ex 12:35, 36
65


   71   72   73   74   75