Page 733 - Biblia Català TBS
P. 733

no en traurà cap renda. També això és vanitat.
11 Quan augmenta el benestar, aug- menten els qui en mengen. ¿I quin pro t en traurien els seus posseï- dors, llevat de contemplar-les amb els seus ulls?
12 Dolç és el son del treballador, tant si menja poc com molt: però l’abundor del ric no el deixa dormir.
13 Hi ha un mal dolorós que he vist sota el sol: la riquesa acumulada pels seus posseïdors per al seu propi mal;
14 perquè aquesta mateixa riquesa es perd en un mal negoci: i aquell engendra un  ll, i ja no té res en la seva mà.
15 Tal com ell sortí nu del ventre de la seva mare, així se’n tornarà, per anar-se’n com vingué: i no s’endurà res del seu treball en la seva mà.
16 I també això és un mal dolo- rós: igual com vingué, així també se n’anirà. ¿I quin pro t n’ha tret d’haver treballat per al vent?
17 També menjarà tots els seus dies en la tenebra: i tindrà abundància d’enuig i de malaltia i de neguit.
18 Heus aquí el que jo he vist: que és bo i agradable de menjar i de beure, i de gaudir del bé en tot el seu treball amb què hom treballa sota el sol, el nombre dels dies de la seva vida, que Déu li dóna: vist que aquesta és la seva porció.
19 També, a tothom a qui Déu ha donat riquesa i tresors, i li ha donat de poder menjar-ne, i prendre’n la seva part i alegrar-se en el seu tre- ball: això és un do de Déu.
20 Perquè no es recordarà gaire dels dies de la seva vida, perquè Déu l’ha ocupat en el goig del seu cor.
6Hi ha un mal que he vist sota el sol, i que sovinteja entre els homes:
6:2 Lc 12:20 6:12 1Cr 29:15; Jm 4:14
Eclesiastès 5, 6, 7
2unhomeaquiDéuhadonat riquesa i tresors i honor, a qui no li manca res de tot el que desitja la seva ànima, però Déu no li dóna el poder de fruir-ne, sinó que en frueix un estranger: això és vanitat, i una malaltia maligna.
3 Si un home engendrés cent  lls i visqués molts anys, i els dies dels seus anys fossin nombrosos, però la seva ànima no està satisfeta de béns, i acaba per no tenir sepultura, dic que és millor un avortí que ell.
4 Perquè ha vingut debades, i se’n torna a la tenebra, i el seu nom serà cobert de tenebra;
5 tampocnohavistelsol,inoha conegut res: aquest ha trobat més repòs que aquell.
6 I malgrat que visqui mil anys dues vegades, si ell no ha vist el bé: ¿no va tothom al mateix lloc?
7 Tot el treball de l’home és per a la seva boca, i tanmateix l’ànima no s’omple.
8 Perquè, quin és l’avantatge del savi sobre l’insensat? Què té de més el pobre que sap caminar davant dels vius?
9 És millor allò que els ulls veuen que el vagar de l’ànima. També això és vanitat i a icció d’esperit.
10 Allò que existeix ja fa temps que s’anomena amb el seu nom: i ja se sap allò que és un home, i no pot pledejar amb qui és més fort que ell. 11 Perquè hi ha moltes coses que fan créixer la vanitat: quin avantatge en tindrà l’home?
12 Perquè, ¿qui sap ço que és bo per a l’home durant la vida, al llarg del nombre dels dies de vida de la seva vanitat, i que passa com una ombra? Qui informarà l’home d’allò que s’es- devindrà després d’ell sota el sol?
7És millor un bon nom que l’oli bo: i el dia de la mort que el dia del naixement.
725


   731   732   733   734   735