Page 734 - Biblia Català TBS
P. 734

Eclesiastès 7
2 És millor anar a la casa del dol, que no pas anar a la casa del ban- quet: atès que això és la   de tot home, i el qui està viu ho posarà sobre el seu cor.
3 És millor el neguit que la rialla, perquè la tristesa de rostre és bona per al cor.
4 El cor dels savis és a la casa del dol: però el cor dels insensats, a la casa del plaer.
5 És millor escoltar la reprensió del savi que escoltar la cançó dels insen- sats;
6 perquè com l’espetec de les espines sota l’olla, així és el riure de l’insensat. I també això és vanitat.
7 Certament l’opressió fa embogir el savi, i el present destrueix el cor.
8 És millor la   d’una cosa que no pas el seu començament: és millor el pacient d’esperit que no pas l’altiu d’esperit.
9 No t’apressis en el teu esperit a irritar-te: perquè l’enuig reposa en el si dels insensats.
10 No diguis: Com és que els temps passats eren millors que aquests? Perquè no és amb saviesa que pre- guntes això.
11 Millor és la saviesa amb l’herèn- cia: i és pro tosa per als qui veuen el sol.
12 Perquè l’ombra de la saviesa és com l’ombra de la plata: però l’avantatge del coneixement de la saviesa és que dóna vida als qui la tenen.
13 Mira l’obra de Déu, perquè: ¿qui pot adreçar allò que ell ha torçat?
14 En el dia de la prosperitat, sigues feliç, i en el dia de l’adversitat, re e- xiona: també Déu els ha fet l’un al costat de l’altre, a   que l’home no trobi res després d’ell.
15 De tot he vist durant els dies de la meva vanitat: hi ha aquell just que s’esvaeix en la seva justícia, i hi ha
7:20 1Jn 1:8 726
aquell malvat que prolonga la vida en la seva maldat.
16 No siguis excessivament just, i no siguis savi en excés: per què t’hauries de destruir?
17 No siguis excessivament dolent, i no siguis neci: per què hauries de morir abans de temps?
18 És bo que aga s això, i també que no apartis la teva mà d’allò altre: perquè el qui tem Déu se’n surt de tot plegat.
19 La saviesa dóna més força al savi que deu poderosos que hi ha dins la ciutat.
20 Perquè no hi ha cap home just a la terra, i que faci sempre el bé i que no pequi.
21 Tampoc no posis el teu cor en totes les paraules que es parlen: no sigui que escoltis el teu servent que malparla de tu;
22 perquè també moltes vegades, el teu cor ho sap prou, també tu mateix has malparlat dels altres.
23 Tot això ho he examinat amb la saviesa, i he dit: He de ser savi. Però ella era lluny de mi.
24 Allò que és llunyà, i molt pro- fund, qui ho trobarà?
25 He tornat jo a aplicar el meu cor a saber i a investigar, i a cercar la saviesa i la raó, i a conèixer la mal- dat de la insensatesa, i la follia de la neciesa;
26 i jo he trobat la dona més amarga que la mort: el cor de la qual són xarxes i trampes: lligams són les mans d’ella. El qui és bo davant Déu s’escapa d’ella, però el pecador és capturat per ella.
27 Vet aquí el que he trobat, diu el Predicador, raonant els casos un per un per trobar un criteri;
28 el qual la meva ànima encara el cerca, i jo no l’he trobat; un home entre mil he trobat, però una dona, entre totes aquestes, no l’he troba- da.


   732   733   734   735   736