Page 740 - Biblia Català TBS
P. 740

Càntic dels càntics 2, 3, 4
7 Us adjuro, lles de Jerusalem, per les gaseles i per les daines del camp, que no desperteu ni desvetlleu l’amor ns que ho vulgui.
8 És la veu del meu estimat! Mireu- lo com ve trescant sobre les munta- nyes, saltant pels turons.
9 El meu estimat és com una gasela o un cervatell. Heus-lo aquí, s’està dret darrere la nostra tanca, guaitant per les nestres, espiant per les gelo- sies.
10 El meu estimat ha respost, i m’ha dit: Lleva’t, amiga meva, bonica meva, i vine!
11 Perquè, heus aquí, l’hivern ha passat, la pluja s’ha esvaït, se n’ha anat;
12 les ors han aparegut sobre la terra, el temps de cantar ha arribat, i la veu de la tórtora s’escolta a la nostra terra;
13 la guera ha donat les seves gues verdes, i els ceps orits han donat la seva fragància. Alça’t, amiga meva, bonica meva, i vine.
14 Coloma meva, que ets en les es- cletxes de la roca, en els amagatalls dels espadats, fes-me veure la teva semblança, fes-me escoltar la teva veu; perquè la teva veu és dolça, i la teva semblança és bonica.
15 Agafeu-nos les guineus, les guineus petites, que destrueixen les vinyes: perquè les nostres vinyes han orit.
16 El meu estimat és meu, i jo sóc d’ell; ell pastura entre els lliris.
17 Fins que el dia esclati, i les ombres fugin, torna, estimat meu, sigues com una gasela o un cervatell sobre les muntanyes de Bèter!
3En el meu llit, de nit, vaig cercar el qui la meva ànima estima: el vaig cercar, però no el vaig trobar.
2 Em llevaré ara, i faré un tomb per la ciutat, pels carrers i per les places: cercaré el qui la meva ànima
estima. El vaig cercar, però no el vaig trobar.
3 Em van trobar els vigilants que fan la ronda per la ciutat: ¿Heu vist el qui la meva ànima estima?
4 Però tot just els havia passat, llavors vaig trobar el qui la meva ànima estima. El vaig agafar, i no el vaig deixar anar, ns que el vaig fer entrar a casa de la meva mare, i a la cambra d’aquella que em va conce- bre.
5 Jo us adjuro, lles de Jerusalem, per les gaseles o per les daines del camp, que no desperteu ni desvet- lleu l’amor ns que ell mateix ho vulgui.
6 ¿Qui és aquesta que puja pel de- sert, com columnes de fum, que exhala olor de mirra i encens, de totes les espècies aromàtiques del mercader?
7 Heus aquí la seva llitera, que és de Salomó: seixanta valents l’envolten, dels valents d’Israel;
8 tots ells porten espasa, estan en- trenats per al combat: cadascú amb la seva espasa damunt del seu anc pels temors de la nit.
9 El rei Salomó es féu un palanquí de fusta del Líban:
10 féu les seves columnes de plata, el seu respatller d’or, i el seu setial de porpra, per dintre entapissat amb amor per les lles de Jeru- salem.
11 Sortiu i contempleu, lles de Sió, el rei Salomó amb la corona amb la qual el va coronar la seva mare el dia de les seves noces, i el dia del goig del seu cor.
4Heus aquí, ets bonica, amiga meva: heus aquí, ets bonica. Els teus ulls són coloms darrere del teu vel. El teu cabell és com un ramat de cabres, que davallen de la muntanya de Galaad.
732


   738   739   740   741   742