Page 744 - Biblia Català TBS
P. 744

1La visió d’Isaïes,  ll d’Amots, que veié sobre Judà i Jerusalem en els dies d’Ozies, Jotam, Acaz, Ezequies,
reis de Judà.
2 Escolteu cels, i para l’orella, terra, perquè Jahveh parla: He criat  lls i els he fet pujar, però ells s’han rebel·lat contra mi.
3 El bou coneix el seu propietari, i l’ase, la menjadora del seu amo; però Israel no coneix, el meu poble no entén.
4 Ai, nació pecadora, poble carre- gat d’iniquitat, sement de malfac- tors,  lls corruptes! Han abandonat Jahveh, han menyspreat el Sant d’Is- rael, se n’han tornat enrere.
5 Per què se us ha de colpir encara? Vosaltres continueu en l’apostasia. Tot el cap està malalt, i tot el cor s’afebleix.
6 Des de la planta del peu  ns al cap, no hi ha res de sa: ferida, i blaus, i nafra viva; no han estat cu- rades, ni embenades, ni untades amb oli.
7 El vostre país és una desolació; les vostres ciutats han estat cremades amb foc; la vostra terra, la devoren els estrangers davant vostre; i és una desolació, com si hagués estat destruïda pels estrangers.
8 I la  lla de Sió ha estat deixada com una cabana en una vinya, com una barraca en un camp de cogombres, com una ciutat asset- jada.
9 Si Jahveh dels exèrcits no ens hagués deixat un petit romanent,
hauríem esdevingut com Sodoma, ens assemblaríem a Gomorra.
10 Escolteu la paraula de Jahveh, dirigents de Sodoma; pareu l’orella a la llei del nostre Déu, poble de Gomorra .
11 ¿A mi què, la multitud dels vos- tres sacri cis? diu Jahveh. N’estic fart d’holocaustos de moltons, i del greix del bestiar engreixat; i no em satisfà la sang de vedells i d’anyells i de bocs.
12 Quan veniu a presentar-vos da- vant meu, ¿qui us demana això de la vostra mà, quan trepitgeu els meus atris?
13 No em torneu a portar cap present inútil; l’encens m’és una abominació. Lluna nova i dia de descans, convo- car assemblees: no puc suportar la iniquitat i els aplecs solemnes.
14 La meva ànima odia les vostres llunes noves i les vostres festes asse- nyalades: em són una càrrega, estic cansat de suportar-les.
15 I quan estengueu els vostres pal- mells, amagaré els meus ulls de vosaltres; també quan multipliqueu les pregàries, jo no us escoltaré. Les vostres mans són plenes de sang.
16 Renteu-vos, netegeu-vos; tragueu la maldat dels vostres actes de davant dels meus ulls; pareu de fer el mal.
17 Apreneu a fer el bé, cerqueu la justícia, renyeu l’opressor, defenseu l’orfe, pledegeu a favor de la viuda.
18 Veniu ara, i passarem comptes, diu Jahveh: Si els vostres pecats
Llibre del profeta Isaïes
1:1 Nm 12:6; 2Re 15-20; 2Cr 26-32 1:9 Gn 19:24; Rm 9:29 1:11 Am 5:21 1:16 Jr 4:14 1:18 Ps 51:17; Ap 7:14
736


   742   743   744   745   746