Page 745 - Biblia Català TBS
P. 745

són com l’escarlata, esdevindran blancs com la neu; si són vermells com la porpra, es tornaran com la llana.
19 Si ho accepteu i obeïu, menjareu el bo de la terra;
20 però si us hi negueu, i us rebel·leu, sereu devorats per l’espa- sa; perquè la boca de Jahveh ha parlat.
21 Com s’ha tornat una prostituta la ciutat  del! Era plena de justícia, la rectitud hi habitava; ara, en canvi, hi ha assassins.
22 La teva plata s’ha tornat escòria, el teu vi s’ha rebaixat amb aigua.
23 Els teus prínceps són rebels, i companys de lladres; tothom estima el suborn, i van darrere les recom- penses; no defensen l’orfe, i no els arriba la causa de la viuda.
24 Per tant, declaració del Senyor, Jahveh dels exèrcits, el Poderós d’Israel: Ah, em desfaré dels meus adversaris, i em venjaré dels meus enemics,
25 i tornaré la meva mà sobre tu, i re naré amb potassa les teves escò- ries, i separaré tot el teu plom,
26 i restauraré els teus jutges com al principi, i els teus consellers com al començament; després d’això seràs anomenada: Ciutat de justícia, Vila  del.
27 Sió serà redimida pel judici, i els seus convertits, per la justícia.
28 I els transgressors i els pecadors seran destruïts junts, i els que aban- donen Jahveh seran consumits.
29 Perquè sereu avergonyits a causa dels terebints que heu desitjat, i esta- reu confosos a causa dels jardins que heu escollit.
30 Perquè sereu com un terebint, la fulla del qual es marceix, i com un jardí que no té aigua.
31 I el fort serà com l’estopa, i la seva feina com una espurna, i cre-
1:25 Ml 3:3 2:2-4 Mi 4:1-3
Isaïes 1, 2
maran tots dos junts, i ningú no ho apagarà.
2 I s’esdevindrà, al  nal dels dies, que la muntanya de la casa de Jahveh serà establerta per damunt dels cims de les muntanyes, i serà elevada sobre els turons, i totes les nacions hi a uiran.
3 Hi aniran molts pobles, i diran: Veniu i pugem a la muntanya de Jahveh, a la casa del Déu de Jacob, i ell ens instruirà en els seus camins, i caminarem en les seves senderes; perquè de Sió surt la llei, i la paraula de Jahveh, de Jerusalem.
4 I ell judicarà entre les nacions, i corregirà molts pobles; i batran les seves espases en relles, i les seves llances en falçs; cap nació no alçarà l’espasa contra cap altra nació, i no aprendran més la guerra.
5 Oh casa de Jacob, vine, i camina- rem en la llum de Jahveh.
6 Perquè tu has deixat el teu poble, la casa de Jacob, perquè s’han om- plert d’endevins de l’Orient, i de vidents, com els  listeus; i es donen la mà amb els  lls dels estrangers.
7 I la seva terra és plena de plata i d’or, i els seus tresors no tenen  ; i la seva terra és plena de cavalls, i els seus carros no tenen  ;
8 i la seva terra és plena d’ídols; ells s’inclinen a l’obra de les seves mans, a allò que han fet els seus dits.
9 I l’home s’abaixa, i l’home noble s’humilia, per això tu no els perdo- naràs.
10 Fica’t dins la roca, i amaga’t en la pols, davant del terror de Jahveh, i de l’esplendor de la seva majestat. 11 Els ulls altius de l’home seran humiliats, i l’altivesa dels homes serà abaixada, i només Jahveh serà excels aquell dia.
2
El que Isaïes,  ll d’Amots,
va veure concernent Judà i Jerusalem.
737


   743   744   745   746   747