Page 746 - Biblia Català TBS
P. 746

Isaïes 2, 3
12 Perquè el dia de Jahveh dels exèrcits vindrà contra tot aquell que és orgullós i altiu, i contra tot aquell que s’enalteix: i serà abaixat;
13 i contra tots els cedres del Líban, tan alts i sublims, i contra totes les alzines de Basan,
14 i contra totes les muntanyes altes, i contra tots el turons elevats, 15 i contra cada torre alterosa, i contra tota muralla forti cada,
16 i contra tots els vaixells de Tarsis, i contra totes les pintures apreciades. 17 I l’altivesa de l’home serà abaixa- da i l’orgull dels homes serà humiliat, i només Jahveh serà excels aquell dia.
18 I els ídols desapareixeran com- pletament.
19 I els homes entraran a les caver- nes de les roques, i dins les coves de la terra, davant del terror de Jahveh, i de l’esplendor de la seva majestat, quan s’aixequi per aterrir la terra.
20 Aquell dia l’home llançarà els seus ídols de plata, i els seus ídols d’or, que cadascú es feia per ado- rar-los, als talps i als rat-penats,
21 per entrar a les cavitats de les roques i a les cavernes de les penyes, davant del terror de Jahveh, i de l’esplendor de la seva majestat, quan s’aixequi per aterrir la terra.
22 Deixeu-vos estar de l’home, l’alè del qual és als seus narius, perquè, quan pot valer?
3Perquè, heus aquí, el Senyor, Jahveh dels exèrcits, retira de Jerusalem i de Judà el suport i el puntal, tot suport de
pa i tot suport d’aigua,
2 l’home fort i l’home de guerra, el jutge i el profeta, i l’endevinador i l’ancià,
3 el cap de cinquanta, i el notable, i el conseller, i l’artesà expert, i l’orador eloqüent.
4 I els donaré joves perquè siguin els seus caps, i els governaran uns jovenets capriciosos.
2:21 Ap 6:15 3:4 Ecl 10:16 738
5 I el poble serà oprimit, l’un home contra l’altre, i cadascú contra el seu veí, el jove es tornarà orgullós contra el vell, i el plebeu contra el noble.
6 Perquè un agafarà el seu germà, de la casa del seu pare, dient: Tu tens un vestit! Vine, tu seràs el nos- tre dirigent, i aquest desgavell serà sota la teva mà.
7 Aquell dia ell alçarà la veu, dient: Jo no sóc metge, i a casa meva no hihanipanivestit:noemfeuun dirigent del poble.
8 Perquè Jerusalem ha ensopegat, i Judà ha caigut, perquè la seva llengua i els seus fets estan contra Jahveh, per provocar els seus ulls gloriosos.
9 L’aspecte de llurs cares dóna testi- moni contra ells, i declaren llur pecat com Sodoma, ni se n’amaguen! Ai de la seva ànima, perquè es fan mal a si mateixos.
10 Digueu-li al just que això és bo; perquè menjaran el fruit de les seves obres.
11 Ai del malvat, acabarà mala- ment, perquè se li donarà allò que mereix l’obra de les seves mans.
12 Els opressors del meu poble són jovent, i les dones el dominen. Poble meu, els teus guies et fan errar, i engoleixen el camí dels teus senders.
13 Jahveh s’aixeca a pledejar, i s’està dret per jutjar els pobles.
14 Jahveh entra en judici amb els ancians del seu poble i amb els seus dirigents: perquè vosaltres mateixos heu consumit la vinya, l’espoli del pobre és en les vostres cases.
15 Què us importa a vosaltres? Esclafeu el meu poble, i tritureu els pobres –declaració del Senyor, Jahveh dels exèrcits.
16 Per això Jahveh diu: Perquè les  lles de Sió són altives, i caminen amb el coll estirat, i amb els ulls


   744   745   746   747   748