Page 747 - Biblia Català TBS
P. 747

enganyadors, caminen fent passos petits, i amb els seus peus fan drin- gar les anelles;
17 per tant el Senyor colpirà amb tinya la coroneta del cap de les  lles de Sió, i Jahveh exposarà la seva vergonya.
18 Aquell dia el Senyor traurà la bellesa de les anelles dels turmells, i els rets, i les llunetes,
19 les arracades, i els braçalets, i els vels,
20 les cò es, i les cadenetes de les cames, i les cintes, i les ampolletes de perfum, i els amulets,
21 els anells i les anelles del nas,
22 els vestits preciosos, i els man- tells, i les capes i les bossetes,
23 els espills i les robes de lli, i els mocadors de cap i les mantellines. 24 I s’esdevindrà que en lloc d’aroma hi haurà podridura, i en lloc d’un cenyidor, una corda; i en lloc de pentinats complicats, un cap pelat; i en lloc d’un vestit elegant, un cinyell de roba de sac; una cremada, en lloc de bellesa.
25 Els teus homes cauran per l’espasa, i el teu poder s’esvairà en la batalla.
26 I les seves portes es lamentaran i es planyeran, i ella serà desempara- da, seurà sobre terra.
4I set dones agafaran un home, aquell dia, dient: Menjarem el nos- tre propi pa, i ens vestirem la nostra pròpia roba, però, deixa’ns portar el teu nom, treu el nostre oprobi.
2 Aquell dia el rebrot de Jahveh serà esplendor i glòria, i el fruit de la terra excel·lència i bellesa per als escapats d’Israel.
3 I s’esdevindrà que el qui sigui deixat a Sió i el qui resti a Jerusalem serà anomenat sant: tots els qui han estat inscrits per a la vida a Jerusalem;
Isaïes 3, 4, 5
4 quan el Senyor hagi rentat la brutícia de les  lles de Sió, i hagi puri cat la sang de Jerusalem del mig d’ella, amb l’esperit de judici i amb l’esperit ardent.
5 I Jahveh crearà sobre tot estatge de la muntanya de Sió, i sobre les seves convocacions, un núvol i fum durant el dia, i la resplendor de la  ama durant la nit, perquè sobre tota la glòria hi haurà una protec- ció;
6 i hi haurà una cabana per fer ombra durant el dia contra la calor xardorosa, i perquè sigui de refugi i protecció contra la tempesta i la pluja.
5
4:2 Jr 23:5; Za 3:8; 6:12 5:1 Ps 80:8; Jr 2:21; Lc 20:9
Ara cantaré per al meu estimat,
el càntic del meu estimat concer- nent la seva vinya. El meu estimat tenia una vinya en un coster fèrtil;
2 i la va tancar, i en tragué les pe- dres, i hi va plantar un cep escollit, i va construir una torre al seu mig, i també hi va excavar un cup; i va es- perar que li donés raïms, i va donar agrassots!
3 I ara, habitants de Jerusalem, i homes de Judà, jutgeu, us prego, entre jo i la meva vinya.
4 ¿Què més s’havia de fer a la meva vinya, que no li hagi fet? ¿Per què, quan jo esperava que fes raïms, ha fet agrassots?
5 Ara, doncs, us diré el que faré a la meva vinya: trauré la seva tanca, i serà consumida; enderrocaré la paret, i serà un lloc trepitjat.
6 I la deixaré erma; no serà esporga- da ni conreada, i hi pujaran l’espina i la punxa, i manaré als núvols que no facin ploure pluja sobre ella.
7 Perquè la vinya de Jahveh dels exèrcits és la casa d’Israel, i la gent de Judà, la planta de les seves de- lícies. I ell va esperar que exercissin el judici, però heus aquí, vessament de sang; que fessin justícia, però heus aquí, crit d’angoixa.
739


   745   746   747   748   749