Page 749 - Biblia Català TBS
P. 749

vers la terra i, heus aquí, la tenebra, l’angoixa, i la llum enfosquida per la seva boira!
6L’any de la mort del rei Ozies, vaig veure el Senyor assegut sobre un tron, alt i elevat, i la vora del seu mantell omplia el temple.
2 Els sera ns eren sobre ell: cadas- cun tenia sis ales; amb dues cobria la seva cara, i amb dues cobria els seus peus, i amb dues volava.
3 I l’un cridava l’altre, i deia: Sant, Sant, Sant és Jahveh dels exèrcits, tota la terra és plena de la seva glò- ria.
4 I els brancals de les portes van tremolar per la veu del qui cridava, i la casa es va omplir de fum.
5 I jo vaig dir: Ai de mi, que estic perdut; perquè sóc un home de llavis impurs, i visc enmig d’un poble de llavis impurs; perquè els meus ulls han vist el Rei, Jahveh dels exèrcits. 6 I un dels sera ns volà vers mi, i en la seva mà duia una brasa encesa que, amb uns molls, havia pres de damunt l’altar,
7 i amb la brasa tocà la meva boca, i digué: Heus aquí, això ha tocat els teus llavis, i ha estat treta la teva ini- quitat, i el teu pecat ha estat cobert.
8 I vaig escoltar la veu del Senyor, que deia: A qui enviaré? I qui hi anirà per nosaltres? I jo vaig dir: Aquí em tens, envia’m.
9 I digué: Vés, i digues a aquest poble: Per més que escolteu, no ho entendreu; i per més que mireu, no ho comprendreu.
10 Engreixa el cor d’aquest poble, i endureix les seves orelles, i encega els seus ulls, no fos que hi vegi amb els seus ulls, i escolti amb les seves orelles, i comprengui amb el seu cor i es converteixi i sigui guarit.
11 I jo vaig dir: Fins quan, Senyor? I ell digué: Fins que les ciutats hagin
Isaïes 5, 6, 7
estat desolades, sense cap habitant; i les cases, sense cap home, i el terreny esdevingui un erm, una de- solació;
12 i Jahveh hagi posat l’home lluny, i que el país esdevingui abandonat. 13 Però encara en restarà una desena part, i tornarà a ser cremada, com un terebint i com una alzina, dels quals, quan se’ls talla, només en resta la soca: la llavor santa és la soca.
7
6:1 2Re 15:7; Jn 12:41 6:3 Ap 4:8 6:9-10 Mt 13:14-15; Mc 4:12; Lc 8:10; Jn 12:40; Ft 28:26 7:1 2Re 16:5 7:8 2Re 17:23
I s’esdevingué els dies d’Acaz,
 ll de Jotam,  ll d’Ozies, rei de Judà, que Ressín, rei d’Aram, i Pècah,  ll de Remaliahu, rei d’Israel, van pujar a Jerusalem per fer guerra contra ella, però no la van poder assetjar.
2 I fou anunciat a la casa de David, dient: Aram s’ha aliat amb Efraïm. I el cor d’Acaz i el cor del seu poble tremolà, com tremolen els arbres del bosc davant del vent.
3 I Jahveh digué a Isaïes: Surt ara, vés a trobar Acaz, tu i el teu  ll Xear-Jaixub, a l’extrem del conducte d’aigua de la bassa de dalt, pel camí del Camp del Rentador;
4 i digues-li: Guarda’t, i estigues tranquil, no tinguis por, i que el teu cor no sigui tímid, a causa d’aquests dos tions fumejants, pel furor de la indignació de Ressín i d’Aram, i del  ll de Remaliahu.
5 Perquè Aram ha planejat de fer-te mal amb Efraïm i el  ll de Remaliahu, dient:
6 Pugem contra Judà, i aterrim-lo, i ens el repartirem, i hi farem regnar un rei al seu mig, el  ll de Tabal.
7 Així diu el Senyor Jahveh: Això no es complirà, i no s’esdevindrà.
8 Perquè el cap d’Aram és Damasc, i el cap de Damasc és Ressín, i dins de seixanta-cinc anys Efraïm serà destruït com a poble.
741


   747   748   749   750   751