Page 752 - Biblia Català TBS
P. 752

Isaïes 9, 10
8 El Senyor ha enviat una paraula contra Jacob, i ha caigut a Israel.
9 I tot el poble ho sabrà, Efraïm i els habitants de Samaria, que diuen en l’orgull i en l’altivesa de cor:
10 Els maons han caigut, però cons- truirem amb obra tallada; els si- còmors han estat tallats, però els substituirem per cedres.
11 I Jahveh aixecarà els adversaris de Ressín contra ell, i junyirà els seus enemics,
12 Aram pel davant i Filistea pel darrere, i devoraran Israel a boca plena. Malgrat tot això no s’ha retirat la seva indignació, i la seva mà enca- ra està estesa.
13 Però el poble no ha tornat a aquell que el copejava, i ells no han cercat Jahveh dels exèrcits.
14 Per això Jahveh tallarà d’Israel elcapilacua,labrancaieljonc,el mateix dia.
15 L’ancià i el notable, aquest és el cap; i el profeta que ensenyava la falsedat, aquest és la cua.
16 Perquè els guies d’aquest poble el fan errar, i els que s’hi deixen guiar són engolits.
17 Per tant, el Senyor no té goig sobre els seus joves, ni té compassió dels seus orfes ni de les seves viu- des, perquè tots ells són profans i malfactors, i tota boca parla neciesa. Per tot això no s’ha retirat la seva indignació, i la seva mà encara està estesa.
18 Perquè la maldat ha cremat com el foc que devora l’espina i la punxa, que encén les espessors del bosc, i s’enlairen com una columna de fum. 19 En la ira de Jahveh dels exèrcits, la terra ha estat consumida, i el poble és com l’aliment del foc; ningú no té compassió del seu germà,
20 tothom talla a la dreta i té fam, i devora a l’esquerra, i no se satisfà, cadascú devora la carn del seu propi braç:
21 Manassès a Efraïm, i Efraïm a Manassès, ells units contra Judà; malgrat tot això la seva ira no s’ha retirat, i la seva mà encara està estesa.
2 per privar els pobres de la justícia, i per prendre violentament el judici als a igits del meu poble, per fer de les viudes la seva presa, i per despos- seir els orfes.
3 ¿Què fareu, doncs, el dia del càs- tig, i de la destrucció sobtada que vindrà de lluny? ¿A qui us atansareu per rebre ajut, i on deixareu el vostre honor?
4 Sense mi es doblegaran entre els captius, i entre els morts cauran. Malgrat tot això, no s’ha retirat la seva indignació, i la seva mà encara està estesa.
5 Ai d’Assíria, la vara de la meva ira encesa, i el bastó de la meva indigna- ció en llur mà.
6 Jo l’envio contra una nació pro- fana, i li dono l’encàrrec de lluitar contra el poble de la meva ira, per prendre el botí i per agarrar la presa, i per ser trepitjat com el fang dels carrers.
7 Però ell no s’ho imagina així, i el seu cor no ho pensa així; perquè al seu cor té la intenció de destruir, i de tallar no pas poques nacions.
8 Perquè diu: ¿No són tots els meus prínceps reis?
9 ¿No és Calné com Carquemix? ¿No és Hamat com Arpad? ¿No és Samaria com Damasc?
10 Igual com la meva mà ha trobat els reialmes dels ídols, on hi havia més escultures que a Jerusalem i Samaria;
11 igualment com ho he fet a Samaria i als seus no-res, ¿no ho faré també a Jerusalem i als seus ídols?
744
10
Ai dels que estableixen decrets
d’iniquitat, i dels que escriuen sentències opressores,


   750   751   752   753   754