Page 756 - Biblia Català TBS
P. 756

Isaïes 14
terra; i els estrangers s’uniran a ells, i s’afegiran a la casa de Jacob.
2 I els pobles els agafaran, i els faran entrar al seu lloc, i la casa d’Israel els adquiriran com a servents i serventes a la terra de Jahveh; i faran captius els que els havien fet captius, i dominaran sobre els seus opressors.
3 I s’esdevindrà, el dia que Jahveh et doni descans de la teva pena i de la teva angoixa, i de la severa escla- vitud amb què has estat esclavitzat, 4 que aixecaràs aquest proverbi contra el rei de Babilònia, i diràs: Com ha acabat l’opressor! Com ha acabat la ciutat daurada!
5 Jahveh ha trencat el bastó dels malvats, la vara dels dominadors:
6 el qui colpia els pobles amb ira, que copejava sense parar; el qui dominava les nacions amb ràbia, ara és perseguit sense cap impedi- ment.
7 Tota la terra reposa, resta tranquil·la; han esclatat en un crit de goig.
8 També els xiprers s’han alegrat de tu, els cedres del Líban: Des que restes ajagut, no puja ningú contra nosaltres a tallar-nos.
9 L’infern a sota es remou per tu, per rebre la teva arribada, per tu des- vetlla els difunts, tots els poderosos de la terra; fa aixecar dels seus trons tots els reis de les nacions.
10 Tots ells responen i et diuen: ¿També tu t’has tornat feble com no- saltres? ¿T’has fet semblant a nosal- tres?
11 El teu orgull s’ha precipitat al sepulcre, el so de les teves arpes; el cuc s’ha estès sota teu, i les larves et cobreixen.
12 Com has caigut dels cels, Llucifer,  ll de l’alba! Has estat tallat a terra, afeblidor de les nacions.
13 I tu deies en el teu cor: Pujaré als cels, elevaré el meu tron sobre els
estels de Déu, i seuré a la muntanya de la reunió, als costats del nord;
14 pujaré sobre les altures del núvol espès, m’assemblaré a l’Altíssim.
15 Però,  ns a l’infern has estat abai- xat, a les profunditats de la fossa.
16 Els qui et veuen, es  xen en tu, et miren atentament: ¿És aquest l’home que feia tremolar la terra, que sacse- java els reialmes;
17 que feia el món com un desert, i arrasava les seves ciutats; que mai no obria la presó als seus captius?
18 Tots els reis de les nacions, tots ells, s’han ajagut en honor, cadascú a casa seva;
19 però tu has estat llançat de la teva sepultura, com una branca abomi- nable, com la roba dels morts tras- passats per l’espasa que baixa a les pedres de la fossa, com un cos mort trepitjat.
20 No et reuniràs amb ells en la sepultura, perquè has destruït la teva terra, has assassinat el teu poble: la llavor dels malfactors no serà ano- menada mai més.
21 Prepareu la matança dels seus  lls, a causa de la iniquitat dels seus pares; no s’aixecaran, i no posseiran la terra, ni ompliran la faç del món amb ciutats.
22 I jo m’aixecaré contra ells –declaració de Jahveh dels exèrcits– i suprimiré a Babilònia el nom, i el romanent, i el descendent, i la posteritat –declaració de Jahveh.
23 I en faré una possessió per a l’eriçó, i estanys d’aigües; i l’escombraré amb l’escombra de la destrucció –declaració de Jahveh dels exèrcits.
24 Jahveh dels exèrcits ha jurat, dient: Tal com ho he pensat, així s’esdevindrà; i tal com vaig decretar, això es complirà:
25 per trossejar Assíria en la meva terra, i esclafar-la en les meves mun- tanyes; perquè sigui llevat de sobre
14:9 infern: en hebreu Xeol 14:12 Lc 10:18 14:14 2Te 2:4 748


   754   755   756   757   758