Page 763 - Biblia Català TBS
P. 763

11 Ell ha estès la seva mà sobre el mar, ha fet tremolar els reialmes: Jahveh ha ordenat que siguin des- truïdes les fortaleses de Canaan.
12 I ell digué: Ja no tornaràs a exul- tar, oh oprimida, verge  lla de Sidó; aixeca’t, passa a Quitim, tampoc allà no tindràs descans.
13 Heus aquí, la terra dels caldeus –aquest poble no existia–, Assíria el va fundar com a pobladors del de- sert; van aixecar les seves torres de vigilància, van alçar els seus palaus. Ell l’ha convertit en ruïnes!
14 Udoleu, vaixells de Tarsis, perquè la vostra fortalesa ha estat destruïda.
15 I s’esdevindrà aquell dia, que Tir serà oblidada setanta anys, com els dies d’un rei. Al  nal dels setanta anys, a Tir li succeirà com diu la cançó de la prostituta:
16 Pren l’arpa, vés rondant la ciutat, prostituta oblidada! Toca bé, multipli- ca la cançó perquè siguis recordada. 17 I s’esdevindrà, al  nal dels se- tanta anys, que Jahveh visitarà Tir; i ella tornarà a rebre la paga de la seva prostitució, i fornicarà amb tots els regnes del món sobre la faç de la terra.
18 Ielseuguanyielpreudelaseva prostitució serà posa’t a part per a Jahveh, no serà emmagatzemat ni atresorat, perquè el seu guany serà per als qui habiten davant Jahveh, per menjar  ns a saciar-se, i vestir-se amb una roba durable.
Isaïes 23, 24
3 La terra serà del tot buidada i to- talment espoliada, perquè Jahveh ha parlat aquesta paraula:
4 La terra està dolguda, marcida; el món està esllanguit, marcit; els pobles elevats de la terra estan esllan- guits.
5 I la terra ha estat profanada sota els peus dels seus habitants, perquè han transgredit les lleis, han canviat l’estatut, han romput el pacte perpe- tu.
6 Per això la maledicció ha con- sumit la terra, i els habitants han esdevingut desolats en ella; per això els habitants de la terra han estat consumits, i han estat deixats pocs homes.
7 El most es lamenta, llangueix el cep, tots els de cor alegre gemeguen. 8 S’acaba l’alegria dels tamborins, s’acaba el soroll dels que s’alegren, s’acaba la joia de la cítara.
9 Ja no beuen vi cantant una cançó, la beguda forta és amarga per als qui la beuen.
10 Fou enderrocada la ciutat de la desolació; tota casa fou tancada, perquè no hi entrés ningú.
11 Pels carrers hi ha plor a causa de la manca de vi; tot el goig ha estat enfosquit, tota l’alegria ha estat treta de la terra.
12 A la ciutat només hi ha restat la desolació, i el portal ha estat colpit amb la ruïna.
13 Perquè així s’esdevindrà al cor de la terra, enmig dels pobles, com quan es bat l’olivera, com els gotims quan la verema s’ha acabat.
16 Des de l’extrem de la terra hem escoltat els càntics: Honor al just! Però jo dic: Que magre estic, que
24
capgira la seva faç i escampa els seus habitants.
2 I el sacerdot serà també com el poble, com el servent també el seu amo, com la serventa també la mestressa, com el comprador també el venedor, com el qui presta també el qui pren prestat, com el creditor també el deutor.
Heus aquí, Jahveh buida la
terra i la fa desolada, i en
Ells alçaran llur veu, cantaran
14
l’excel·lència de Jahveh, cridaran fort des del mar.
15 Per tant, glori queu Jahveh a l’orient, a les illes del mar, el Nom de Jahveh, el Déu d’Israel.
755


   761   762   763   764   765