Page 765 - Biblia Català TBS
P. 765

posat la salvació com a muralles i antemural.
2 Obriu els portals, perquè entri una nació justa, que guarda la veritat.
3 Tu guardaràs en perfecta pau aquell que té ferm el seu pensament en tu, perquè en tu con a.
4 Con eu en Jahveh per sempre, perquè en Jah-Jahveh hi tenim la Roca dels segles.
5 Perquè ell ha abaixat els habitants de l’altura; ell ha humiliat la ciutat excelsa, l’ha humiliat  ns a terra, l’ha fet arribar  ns a la pols:
6 el peu la trepitjarà, els peus de l’a igit, els passos dels febles.
7 El sender del just és la rectitud: Tu, el Recte, peses el camí del just. 8 També en el camí dels teus judi- cis, Jahveh, t’hem esperat; el desig de la nostra ànima s’adreça vers el teu Nom i vers el teu record.
9 La meva ànima et desitja de nit, també el meu esperit dins meu et cerca diligentment; perquè quan els teus judicis són sobre la terra, els ha- bitants del món aprenen la justícia. 10 Al malvat se li dóna favor, però no aprèn la justícia; en una terra de rectitud obra perversament, i no veu la majestat de Jahveh.
11 Jahveh, la teva mà està alçada, ells no ho veuen; però ells ho veu- ran i s’avergonyiran del zel del teu poble; sí, el foc consumirà els teus adversaris.
12 Jahveh, tu ens establiràs la pau, perquè totes les nostres obres tu les fas per nosaltres.
13 Jahveh, Déu nostre, ens han do- minat altres senyors fora de tu, però només ens recordarem de tu, del teu Nom.
14 Estan morts, no tornaran a viure; els difunts no s’alçaran: per això els has visitat i els has destruït, i n’has esborrat tota llur memòria.
15 Tu has augmentat la nació, Jahveh, has augmentat la nació;
26:2 Ps 118:19 26:19 Mt 11:5; Lc 7:22
Isaïes 26, 27
t’has fet gloriós, has eixamplat tots els extrems de la terra.
16 Jahveh, en l’adversitat ells et van cercar; van vessar un xiuxiueig de pregària quan el teu càstig era sobre ells.
17 Com una embarassada quan està a punt d’infantar s’estremeix, crida en els seus dolors: així hem estat davant teu, Jahveh.
18 Hem concebut, hem tingut dolor, hem infantat com si fos vent: no hem aconseguit l’alliberament del país, ni tampoc han caigut els habitants del món.
19 Els teus morts viuran, el meu cadàver s’alçarà. Desperteu i canteu, habitants de la pols; perquè la teva rosada serà com la rosada de l’alba, i la terra farà sortir els difunts.
20 Vés, poble meu, entra en les teves cambres interiors, i tanca les portes darrere teu; amaga’t breu- ment un moment  ns que passi la indignació.
21 Perquè, heus aquí, Jahveh surt del seu lloc, per castigar la iniquitat dels habitants de la terra contra ell; i la terra revelarà la seva sang, i no cobrirà mai més els seus morts.
27
gran i forta, Leviatan, la serp esmu- nyedissa, i Leviatan, la serp tortuo- sa; i matarà el dragó que hi ha al mar.
2 Aquell dia, canteu la vinya del vi desitjable!
3 Jo, Jahveh, sóc el seu guarda- dor: la rego sovint, la guardo de dia i de nit, no sigui que algú la faci malbé!
4 En mi no hi ha furor: ¿Qui posarà contra mi espines, punxes en la bata- lla?Joelstrepitjaré,elscremarétots alhora.
Aquell dia Jahveh castigarà,
amb la seva espasa dura i
757


   763   764   765   766   767