Page 766 - Biblia Català TBS
P. 766

Isaïes 27, 28
5 ¿O qui prendrà la meva fortalesa? Que faci la pau amb mi, que faci la pau amb mi.
6 Vindran dies quan Jacob arrelarà, Israel  orirà i brotarà, i omplirà la faç del món de fruit.
7 ¿L’ha colpit com colpia el seu colpidor? ¿O l’ha assassinat com assassinava el seu assassí?
8 Amb moderació tu vas contendre amb ell quan el vas expulsar, quan te’l vas emportar amb el teu vent impetuós, el dia del vent de l’est:
9 així, d’aquesta manera serà expia- da la iniquitat de Jacob; i aquest serà tot el fruit, per treure el seu pecat; quan posi totes les pedres de l’altar com pedres de calç esmicolades: els arbres sagrats i els ídols solars no es tindran drets.
10 Perquè la ciutat forti cada resta- rà solitària, una habitació desempa- rada i abandonada com un desert; allà pastura el vedell, i allà s’hi ajau i esbrosta les seves branques.
11 Quan les seves branques s’assequen, es trenquen: les dones vénen a calar-hi foc. Perquè és un poble sense enteniment, per això el qui l’ha fet no li té compassió i el qui l’ha format no l’afavoreix.
12 I s’esdevindrà, aquell dia, que Jahveh batrà el gra des del curs del Riu  ns al torrent d’Egipte, i sereu reunits un a un,  lls d’Israel.
13 I s’esdevindrà, aquell dia, que es tocarà el gran corn, i vindran els que estaven perduts a la terra d’Assíria, i els desterrats a la terra d’Egipte, i adoraran Jahveh a la muntanya santa, a Jerusalem.
2 Heus aquí, el Senyor té un home fort i poderós; com una tempesta de calamarsa, com un temporal des- tructiu, com una tempesta d’aigües poderoses que sobreïxen, ho llança per terra amb la mà.
3 La corona orgullosa dels embri- acs d’Efraïm serà trepitjada sota els peus,
4 i la  or marcida de la seva esplèn- dida bellesa, que és al cap de la vall fèrtil, serà com una  ga or abans de l’estiu, la qual, quan algú la veu, la mira,iencaranolatéalamà,que l’engoleix.
5 Aquell dia Jahveh dels exèrcits serà una corona d’esplendor i una diadema de glòria per al romanent del seu poble;
6 i un esperit de judici per aquell que seu al judici, i de poder per aquells que fan recular la batalla  ns al portal.
7 I aquests també s’han desviat pel vi, i per la beguda forta han errat: el sacerdot i el profeta s’han desviat per la beguda forta, han estat engo- lits pel vi, han errat per la beguda forta; s’han desviat durant la visió, s’han entrebancat en donar les sen- tències.
8 Perquè totes les taules són plenes de vòmit, de brutícia, sense cap lloc net!
9 ¿A qui ensenyarà el coneixement; i a qui farà entendre la doctrina? ¿Als deslletats de llet, als trets dels pits?
10 Perquè: Precepte rere precepte, precepte rere precepte; línia rere línia, línia rere línea; una mica aquí, una mica allà.
28
marcida de la bellesa de la seva glòria, que és el cap de la vall fèrtil d’aquells que han estat tombats pel vi.
27:9 Is 59:20-21; Rm 11:26-27 28:11 1Co 14:21 758
11 Perquè amb llavis balbucients i amb una llengua estranya parlarà a aquest poble,
12
Ai de la corona orgullosa dels
als quals ha dit: Aquest és el repòs, doneu descans als cansats; i aquesta la calma: però ells no han volgut escoltar.
embriacs d’Efraïm, i de la  or


   764   765   766   767   768