Page 767 - Biblia Català TBS
P. 767

13 I serà, doncs, per a ells la paraula de Jahveh: Precepte rere precepte, precepte rere precepte; línia rere línia, línia rere línia; una mica aquí, una mica allà; a   que caminin i caiguin d’esquena, i es fracturin, i siguin entrampats i capturats.
14 Per tant, escolteu la paraula de Jahveh, homes menyspreadors, que domineu aquest poble que és a Jerusalem.
15 Perquè heu dit: Hem fet un pacte amb la mort, i hem fet un tracte amb el sepulcre; el  agell destruc- tor, quan passi pel damunt, no ens arribarà, perquè de la mentida ens n’hem fet un refugi, i ens hem ama- gat en la falsedat.
16 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí, poso un fona- ment a Sió, una pedra, una pedra escollida, angular, preciosa, un fo- nament ferm: el qui creu no tindrà des ci.
17 I jo posaré el judici per mesura, i la justícia per nivell; i la pedregada escombrarà el refugi de mentides, i les aigües inundaran l’amagatall secret.
18 I el vostre pacte amb la mort serà anul·lat, i el vostre tracte amb el sepulcre no es mantindrà; quan el  agell destructor passi per damunt, llavors sereu trepitjats per ell.
19 Cada cop que passi us prendrà; perquè matí rere matí passarà, de dia i de nit; i hi haurà terror només d’entendre el missatge.
20 Perquè el llit és massa curt per estirar-s’hi; i el cobrellit massa estret per acotxar-s’hi.
21 Perquè Jahveh s’alçarà com a la muntanya de Perassim, s’irritarà com a la vall de Gabaon; per fer la seva obra, la seva obra estranya, i per complir el seu treball, el seu treball estrany.
Isaïes 28, 29
22 I ara, no sigueu menyspreadors, no sigui que els vostres grillons es tornin encara més forts; perquè he escoltat del Senyor, Jahveh dels exèrcits, que un extermini està de- cretat per tota la terra.
23 Inclineu l’orella, i escolteu la meva veu; atengueu, i escolteu el meu par- lar:
24 ¿És que el llaurador llaura tot el dia per sembrar? ¿Solca i desterrossa contínuament el seu tros?
25 Quan ha aplanat la seva superfí- cie, ¿no espargeix l’anet i escampa el comí, i posa el blat arrenglerat, i l’ordi al lloc assenyalat, i l’espelta en els seus marges?
26 I el seu Déu l’instrueix per actuar amb seny, ell el dirigeix.
27 Perquè l’anet no es trilla amb un trill, ni es fa voltar una roda de carro sobre el comí; sinó que l’anet es bat amb un bastó i el comí amb una vara.
28 El gra per fer pa s’aixafa, però no el trilla inde nidament  ns a trinxar-lo, ni l’esclafa la roda del seu carro, ni els seus cavalls l’aixafen.
29 També això ve de Jahveh dels exèrcits: el seu consell és meravellós, engrandeix la sòlida saviesa.
29
28:15 sepulcre: en hebreu Xeol 28:18 sepulcre: en hebreu Xeol
28:16 Ps 118:22; Is 8:14; Mt 21:42; Ft 4:11; Rm 10:11; 1Pe 2:6 28:21 2Sm 5:20; Js 10:10-12 28:29 Rm 11:33
Ai Ariel, Ariel, la ciutat on
acampà David! Afegiu any rere any, que se succeeixin les festes. 2 I a igiré Ariel, i hi haurà lamen- tacióidol;iseràperamicomun Ariel.
3 I jo acamparé contra tu en cercle, i t’assetjaré amb estaques, i aixecaré contra tu baluards.
4 I seràs abatuda, des del terra par- laràs, i la teva paraula sortirà ofegada de la pols; i la teva veu pujarà des del terra com la d’un nigromàntic, i el teu parlar xiuxiuejarà des de la pols.
5 I la multitud dels teus estrangers serà com la pols  na, i la multitud
759


   765   766   767   768   769