Page 770 - Biblia Català TBS
P. 770

Isaïes 30, 31
i el revestiment d’or de la teva imat- ge fosa; ho foragitaràs com una cosa immunda: Fora!, li diràs.
23 I ell donarà la pluja per a la teva llavor, que sembraràs a la terra, i el pa, el producte de la terra, que serà abundant i substanciós; aquell dia el teu ramat pasturarà en amples prats. 24 I els bous i els ases joves que treballen la terra menjaran farratge barrejat, que hom venta amb la pala i la forca ventadora.
25 I sobre tota muntanya alta i sobre tot turó elevat hi haurà braçals, corrents d’aigües, el dia de la gran matança, quan cauran les torres.
26 I la llum de la lluna serà com la llum del sol, i la llum del sol serà set vegades més intensa, com la llum de set dies, el dia que Jahveh embenarà la fractura del seu poble, quan gua- rirà el cop de la seva ferida.
27 Heus aquí, el Nom de Jahveh ve de lluny, és ardent el seu enuig i dens el seu fum, els seus llavis són plens d’indignació, i la seva llengua és com un foc devorador;
28 i el seu alè és com un torrent que sobreïx, que arriba  ns al coll, per garbellar les nacions amb un garbell de destrucció, i com una brida que fa desviar, a les mandíbules dels pobles.
29 Tindreu una cançó, com en la nit d’una festa santa, i tindreu goig al cor, com el qui va amb una  auta, per anar a la muntanya de Jahveh, cap a la Roca d’Israel.
30 I Jahveh farà escoltar la seva veu majestuosa, i mostrarà com deixa caure el seu braç amb furor d’enuig i  ama de foc consumidor, dispersió i inundació i pedregada.
31 Perquè amb la veu de Jahveh Assíria serà esclafada, ella que cope- java amb una vara.
32 I a cada cop de bastó que li sigui assignat, i que Jahveh li donarà, llavors es faran sonar els tamborins i
les cítares; i lluitarà contra ella amb guerres sacsejadores.
33 Perquè ja fa temps que el Tófet està preparat, també està establert per al rei, és profund i ample; a la seva foguera hi ha foc i molta llenya; l’alè de Jahveh l’encén com un tor- rent de sofre.
31
762
Ai dels qui baixen a Egipte per
trobar ajuda, i es recolzen en cavalls, i con en en carros perquè són molts, i en cavallers perquè són molt forts; però no miren el Sant d’Israel, i no cerquen Jahveh!
2 Ell, però, també és savi, i farà venir el mal, i no tornarà enrere les seves paraules: s’aixecarà, doncs, contra la casa dels malfactors, i contra l’ajuda dels que practiquen la iniquitat.
3 Perquè els egipcis són homes, i no pas Déu; i els seus cavalls són carn, i no pas esperit; quan Jahveh estengui la seva mà, llavors l’ajudador enso- pegarà i l’ajudat caurà, i tots plegats seran consumits.
4 Car així m’ha parlat Jahveh: Com rugeix el lleó i el lleó jove sobre la seva presa, quan s’aplega contra ell una multitud de pastors, sense tenir por de la seva veu ni acovardir-se de la seva multitud: així baixarà Jahveh dels exèrcits per combatre sobre la muntanya de Sió i sobre el seu turó. 5 Com ocells que volen, així Jahveh dels exèrcits protegirà Jerusalem, protegirà i alliberarà, passant pel damunt i fent escapar.
6 Torneu a aquell de qui els  lls d’Israel s’han rebel·lat profunda- ment!
7 Perquè aquell dia cadascú foragi- tarà els seus ídols de plata i els seus ídols d’or, que vau fer pecant amb les vostres pròpies mans.
8 I Assíria caurà per l’espasa, no pas d’un home poderós, i el consumirà l’espasa, no pas d’un home qual-


   768   769   770   771   772