Page 771 - Biblia Català TBS
P. 771

sevol; i fugirà davant l’espasa, i els seus joves esdevindran tributaris.
9 I la seva roca desapareixerà a causa de la por, i els seus prínceps seran esporuguits per la senyera, declaració de Jahveh, que té un foc a Sió, i un forn a Jerusalem.
Isaïes 31, 32, 33
12 Sobre els pits es lamentaran pels camps desitjables, per la vinya frui- tosa.
13 Sobre la terra del meu poble pu- jarà l’espina, l’esbarzer; certament sobre totes les cases de joia de la ciutat exultant.
14 Perquè el palau serà deixat, la ciutat populosa esdevindrà deserta; l’Ófel i el Bàhan seran unes coves per sempre, una joia per als onagres, pastura per als ramats;
15  ns que l’Esperit de dalt sigui vessat sobre nosaltres, i el desert esdevingui un camp fèrtil, i el camp fèrtil sigui tingut com un bosc.
16 Llavors el judici habitarà al de- sert, i la justícia romandrà en el camp fèrtil.
17 I l’obra de la justícia serà pau, i l’efecte de la justícia serà la quietud i la seguretat per sempre.
18 I el meu poble habitarà en un es- tatge de pau, i en tabernacles segurs, i en llocs de descans tranquils.
19 Però la calamarsa caurà sobre el bosc, i la ciutat serà abaixada del tot. 20 Feliços vosaltres que sembreu vora totes les aigües, i desfermeu el peu del bou i de l’ase!
2 Oh Jahveh, afavoreix-nos, en tu esperem; sigues llur braç en els ma- tins; sí, la nostra salvació en temps d’adversitat.
3 Els pobles fugiren a causa del soroll tumultuós, les nacions foren escam- pades a causa de la teva exaltació.
4 I el vostre botí serà aplegat com la collita del llagost; es precipitaran con- tra ell com un brunzir de llagostes.
5 Jahveh és excels, perquè ell habi- ta a dalt; ell omple Sió amb el judici i la justícia.
32
naran amb rectitud.
2 I cadascú serà com un recer con- tra el vent, i com un refugi contra la tempesta; com braçals d’aigua en un lloc sec, com ombra d’una roca en una terra àrida.
3 I els ulls dels que ho contemplen no es clouran, i les orelles dels qui escolten pararan atenció.
4 I el cor dels eixelebrats entendrà el coneixement, i la llengua dels tartamuts estarà a punt per parlar clarament. 5Alapersonavilmaimésnose l’anomenarà noble, i a l’avar no se li dirà generós,
6 perquè la persona vil parlarà vi- lesa i el seu cor farà iniquitat, per practicar la hipocresia, i per dir men- tides contra Jahveh, per buidar l’àni- ma del famolenc, i privar de beguda l’assedegat.
7 I els instruments del maliciós són dolents: trama intrigues per enfonsar l’humil amb paraules men- tideres, quan el necessitat parla amb seny.
8 Però el noble aconsella coses no- bles, i ell s’aixeca per coses nobles.
9 Dones presumptuoses, aixe- queu-vos, escolteu la meva veu! Filles con ades, pareu l’orella al que dic! 10 D’aquí un any i uns dies us estre- mireu, con ades; perquè la verema cessarà, no vindrà la collita.
11 Tremoleu dones presumptuoses; estremiu-vos, con ades; desvestiu-vos i despulleu-vos i cenyiu-vos un cinyell als lloms.
Heus aquí, el rei regnarà amb
justícia, i els prínceps gover-
33
Ai de tu, que destrueixes, i
no has estat mai destruït! Que traeixes, i no t’han traït mai! Quan acabis de destruir, tu seràs destruït; quan deixis de trair, ells et trairan.
763


   769   770   771   772   773