Page 772 - Biblia Català TBS
P. 772

Isaïes 33, 34
6 I hi haurà estabilitat durant els teus temps, abundància de salvacions, sa- viesa i intel·ligència: el temor de Jahveh serà el seu tresor.
7 Heus aquí, l’Ariel d’ells, cridaran a fora, els missatgers de pau plora- ran amargament.
8 Les rutes són desertes, ja s’ha aca- bat el qui passava pel camí; l’enemic ha trencat el pacte, ha menyspreat les ciutats, no ha valorat l’home.
9 La terra està de dol, esllanguida; el Líban està confós, s’ha marcit; Saron és com un desert, i el Basan i el Carmel han estat sacsejats.
10 Ara m’alçaré –diu Jahveh–, ara seré exalçat, ara seré enaltit.
11 Concebreu rostoll, infantareu palla; el vostre alè és un foc que us devorarà. 12 I els pobles seran com forns de calç, com espines tallades seran cre- mats al foc.
13 Escolteu, els qui sou lluny, això que he fet; i coneixeu, els qui sou a prop, la meva força.
14 S’han espantat els pecadors de Sió, la tremolor ha agafat els pro- fans: ¿Qui de nosaltres habitarà amb el foc consumidor, qui de nosaltres habitarà amb les  ames eternes?
15 El qui camina en la justícia, i parla rectament; el qui rebutja el guany de les extorsions, el qui sacseja les seves mans per no acceptar cap suborn, el qui tapa la seva orella per no escoltar propòsits sanguinaris, i tanca els seus ulls per no mirar el mal,
16 ell habitarà en els llocs elevats, les forti cacions rocoses seran el seu refugi; li serà donat el seu pa, tindrà assegurada l’aigua.
17 Els teus ulls veuran el rei en la seva bellesa, contemplaran la terra llunyana.
18 El teu cor meditarà el terror: ¿On és l’escriba, on és el qui pesa, on és el qui compta les torres?
19 No veuràs més aquell poble in- solent, poble de llenguatge difícil d’entendre, de llengua balbucient que no s’entén.
20 Mira Sió, la ciutat de les nostres solemnitats! Els teus ulls veuran Jerusalem, estatge tranquil, tenda que no es desplaça; les seves esta- ques mai no seran arrencades, i cap de les seves cordes no serà trencada. 21 Certament, allà Jahveh, el ma- jestuós, serà per a nosaltres un lloc de rius, de ribes amples; cap barca de rems no hi entrarà, ni cap gran vaixell no el travessarà.
22 Perquè Jahveh és el nostre jutge, Jahveh és el nostre legislador: Jahveh és el nostre rei, ell ens salvarà.
23 Les teves cordes s’han a uixat: ja no aguanten dret el pal, i no poden desplegar la vela. Llavors es reparti- ran les despulles de l’abundant botí, els coixos prendran la presa.
24 I cap habitant no dirà: Estic ma- lalt. El poble que hi habita serà absolt de llur iniquitat.
34
34:4 Is 13:10; Mt 24:29; Lc 21:26; Ap 6:13-14 34:5 Is 63:1-6; Jr 49:7-22 764
Atanseu-vos, nacions, a escol-
tar; i vosaltres pobles, pareu atenció. Que escolti la terra i la seva plenitud, el món i tot el que produeix. 2 Perquè Jahveh està aïrat contra totes les nacions, i enfurit contra tots els seus exèrcits: els destruirà, els lliurarà al carnatge.
3 I els seus morts seran llançats, i els seus cossos morts faran pujar la seva fetor, i les muntanyes es fon- dran per llur sang.
4 I tot l’exèrcit dels cels es desfarà, i els cels s’enrotllaran com un rotlle de llibre; i tots els seus exèrcits es marci- ran, com es marceix la fulla del cep, i com es marceix el fruit de la  guera. 5 Perquè la meva espasa s’amararà en els cels; heus aquí, baixarà sobre Edom, i sobre el poble que jo vaig maleir, per executar el judici.
6 L’espasa de Jahveh és plena de sang, s’ha engreixat amb el greix,


   770   771   772   773   774