Page 773 - Biblia Català TBS
P. 773

amb sang d’anyells i de bocs, amb el greix dels ronyons dels moltons; perquè Jahveh prepara un sacri ci a Bosrà, i una gran matança a la terra d’Edom.
7 I amb ells cauran els bous salvat- ges, i els vedells amb els braus; i la seva terra s’amararà de sang, i la pols s’engreixarà amb greix.
8 Perquè és el dia de la venjança de Jahveh, l’any de la retribució per la causa de Sió.
9 I els seus torrents es tornaran quitrà, i la seva pols, sofre; i la seva terra esdevindrà quitrà ardent.
10 No s’apagarà de dia ni de nit, perpètuament pujarà el seu fum; de generació en generació estarà desolada, mai més no la travessarà ningú.
11 I la posseiran el pelicà i l’eriçó, i l’ibis i el corb hi habitaran; i ell estendrà sobre ella una corda de desolació i pedres de devastació.
12 Cridaran al regne els seus nobles, però no n’hi haurà cap; i tots els seus prínceps esdevindran no-res.
13 I les espines creixeran als seus palaus, i les ortigues i els cards en les seves fortaleses; i serà habitació de gossos salvatges, un tancat per a les  lles dels estruços.
14 I les bèsties del desert es trobaran amb els xacals, i el boc cridarà als seus companys; també el lilit s’hi establirà, i trobarà per a si mateix un lloc de repòs.
15 Allà el gamarús farà el seu niu, i hi pondrà, i farà sortir els petits, i els aplegarà sota la seva ombra; també allí es reuniran els voltors, cadascun amb la seva companya.
16 Cerqueu el llibre de Jahveh i llegiu: cap d’aquests no ha mancat, a cap no li faltarà la seva companya; perquè la meva boca ho ha manat, i el seu esperit, ell els ha reunit.
17 I ell els ha llançat la sort, i la seva mà els ha repartit la terra a cordill; la
Isaïes 34, 35, 36
posseiran per sempre, hi habitaran de generació en generació.
2 Florirà abundantment i exultarà, sí, amb goig i cant. La glòria del Líban li serà donada, l’esplendor del Carmel i de Saron: ells veuran la glòria de Jahveh, l’esplendor del nostre Déu.
3 Enfortiu les mans cansades, i afer- meu els genolls afeblits.
4 Digueu als neguitosos de cor: Sigueu forts, no tingueu por! Heus aquí, el vostre Déu ve amb la ven- jança, amb la recompensa: ell ma- teix vindrà, i us salvarà.
5 Llavors seran oberts els ulls dels cecs, i les orelles dels sords seran destapades,
6 llavors el coix saltarà com un cer- vatell, i la llengua del mut cantarà; perquè les aigües han esclatat al desert, i torrents a l’estepa.
7 La terra ardent esdevindrà un estany, i el terreny assedegat fonts d’aigües; en la cova dels gossos sal- vatges, on s’ajacen, hi haurà canyes i papirs.
8 I hi haurà allà una calçada i un camí, i serà anomenat Camí de Santedat: l’impur no hi passarà; i tindran algú que els conduirà, i els necis no es desviaran.
9 No hi haurà cap lleó, i cap bèstia destructora no hi pujarà, i no se n’hi trobarà cap allà; només els redimits hi caminaran;
10 i els rescatats de Jahveh tornaran i entraran a Sió amb cants de goig i alegria eterna sobre els seus caps; obtindran goig i alegria, i fugirà el dolor i el sospir!
34:10 Ap 19:3 35:3 He 12:12 35:4 Is 62:11; Mt 21:5; Jn 12:15 35:5-6 Mt 11:5; Lc 7:22 36:1 2Re 18:13
35
El desert i el lloc àrid s’alegra-
ran, i l’estepa exultarà i  orirà com el safrà.
36
I s’esdevingué, l’any ca-
torzè del rei Ezequies, que Sennaquerib, rei d’Assíria, pujà con-
765


   771   772   773   774   775