Page 776 - Biblia Català TBS
P. 776

Isaïes 37, 38
d’Israel: Ja que m’has pregat referent a Sennaquerib, rei d’Assíria,
22 aquesta és la paraula que Jahveh ha parlat referent a ell: La verge  lla de Sió t’ha menyspreat, s’ha rigut de tu; la  lla de Jerusalem ha sacsejat el cap darrere teu.
23 ¿A qui has ultratjat i insultat? ¿I contra qui has aixecat la teva veu, i has elevat els teus ulls? Contra el Sant d’Israel.
24 Per mitjà dels teus servents has blasfemat contra el Senyor, i has dit: Amb la multitud dels meus carros pujaré al cim de les muntanyes, als costats del Líban, i tallaré els seus alts cedres, el millor dels seus xiprers, i vindré al seu últim racó, al bosc del seu Carmel.
25 Jo he excavat i he begut aigües, i he assecat amb la planta dels meus peus tots els rius d’Egipte.
26 ¿No t’has assabentat que des de fa molt temps jo ho vaig fer, que des dels dies antics jo ho vaig formar? Ara, ho he complert, i és per fer desolades, un munt de ruïnes, les ciutats emmurallades.
27 I els seus habitants, de mans febles, restaran esclafats i confo- sos; seran com l’herba del camp i l’herbei tendre, com el verd dels terrats, i com el camp abans que el blat es dreci.
28 Però sé on vius, i quan surts i quan entres, i el teu enuig contra mi. 29 Perquè el teu enuig contra mi i la teva arrogància ha pujat a les meves orelles: et posaré, doncs, la meva anella al nas i la meva brida als llavis, i et faré tornar enrere pel camí per on vas venir.
30 I això et servirà de senyal: Enguany menjaràs el renadiu, i el segon any, allò que germini per si sol, i el tercer any sembrareu i sega- reu, i plantareu vinyes i menjareu el seu fruit.
31 I els que hagin escapat de la casa de Judà, que hagin estat deixats,
38:1 2Re 20:1-11 768
continuaran fent arrels per sota i portaran fruit per dalt.
32 Perquè de Jerusalem sortirà un romanent, i uns escapats de la mun- tanya de Sió: el zel de Jahveh dels exèrcits farà això.
33 Per tant, així diu Jahveh referent al rei d’Assíria: No entrarà en aques- ta ciutat, i no hi dispararà cap  etxa, ni vindrà davant d’ella amb l’escut, ni aixecarà cap terraplè contra ella. 34 Pel camí per on vingué se’n tor- narà, però en aquesta ciutat no hi entrarà pas –declaració de Jahveh. 35 Perquè protegiré aquesta ciutat per salvar-la, per causa meva i per causa del meu servent David.
36 I sortí l’àngel de Jahveh i colpí cent vuitanta-cinc mil soldats al campament dels assiris; i quan s’aixecaren aviat al matí, heus aquí, tots ells eren cossos morts.
37 I Sennaquerib, rei d’Assíria, marxà, i se n’anà, i se’n tornà, i s’estigué a Nínive.
38 I s’esdevingué que, quan ell estava adorant a la casa de Nisroc, el seu déu, Adrammèlec i Sarèsser, els seus  lls, el van colpir amb l’espasa, i es van escapar a la terra d’Ararat; i el seu  ll Assarhadon va regnar en lloc seu.
38
En aquells dies Ezequies cai-
gué malalt de mort; i el pro- feta Isaïes,  ll d’Amots, va venir a ell, i li digué: Així diu Jahveh: Posa en ordre casa teva, perquè moriràs, i no viuràs.
2 I Ezequies va girar el seu rostre vers la paret, i va pregar a Jahveh,
3 i digué: Jahveh, et prego que recordis ara com he caminat davant teu en la veritat i amb un cor íntegre, i he fet el bé als teus ulls. I Ezequies va plorar molt intensament.
4 I la paraula de Jahveh vingué a Isaïes, dient:


   774   775   776   777   778