Page 783 - Biblia Català TBS
P. 783

qui t’ajuda: No tinguis por, servent meu Jacob, i Jeixurun, a qui jo he escollit.
3 Perquè jo vessaré aigua sobre el sòl assedegat, i rierols sobre la terra seca; vessaré el meu Esperit sobre la teva llavor, i la meva benedicció sobre la teva descendència.
4 I ells brotaran entre l’herba, com els salzes vora els corrents d’aigua. 5 Aquest dirà: Jo sóc de Jahveh, i l’altre s’anomenarà pel nom de Jacob, i l’altre escriurà amb la seva mà: De Jahveh, i es posarà de cog- nom el nom d’Israel.
6 Així diu Jahveh, el Rei d’Israel, i el seu Redemptor, Jahveh dels exèr- cits: Jo sóc el primer i jo sóc el darrer, i fora de mi no hi ha Déu.
7 ¿I qui, com jo, ho proclamarà i ho anunciarà, i ho ordenarà per mi? Perquè vaig ser jo el qui va establir el poble antic. Que ells els facin saber les coses que vindran i les que han de venir.
8 No temeu i no tingueu por. ¿No t’ho he fet escoltar des de fa molt de temps, i ho he declarat? I vosaltres sou els meus testimonis. ¿Hi ha cap altreDéuforademi?Inohihacap altra Roca, no en conec cap més.
9 Els fabricants d’estàtues, tots ells són vanitat, i les seves coses desit- jables no apro ten; i els seus propis testimonis no hi veuen ni compre- nen, a   que s’avergonyeixin.
10 ¿Qui ha format un déu, i ha fos una estàtua que no apro ta per a res? 11 Heus aquí, tots els seus companys seran avergonyits, també els artesans són dels homes; que tots ells s’apleguin, es posin drets: tindran por, seran avergonyits tots plegats.
12 El ferrer prepara una eina i tre- balla amb carbons, i dóna forma a l’ídol amb martells, i el treballa amb el seu braç forçut; llavors té gana i se li acaba la força, si no beu aigua, defalleix.
Isaïes 44
13 El fuster estén el cordill, dibuixa l’ídol amb llapis, i el treballa amb un cisell, i el senyala amb un compàs, i el fa com la forma d’un home, se- gons la bellesa humana, per  car-lo en una casa.
14 Es talla cedres, i pren un roure i una alzina que escull d’entre els arbres del bosc, planta un pi, que la pluja nodreix.
15 I a un home li serveix per cre- mar, i en pren un bocí, i s’hi escalfa; també l’encén i cou pa; i fa un déu i s’hi inclina; en fabrica una estàtua i es prosterna vers ella.
16 Una part la crema al foc, i l’altra li serveix per menjar carn, rosteix un rostit, i s’atipa; també s’escalfa, i diu: Ah, m’escalfo, veig la  ama.
17 Idelarestaenfaundéu,laseva estàtua: es prosterna davant d’ella i l’adora, i li prega, dient: Allibera’m, perquè tu ets el meu déu.
18 No tenen coneixement i no tenen enteniment, perquè els ha tapat els ulls a   que no hi vegin; llurs cors, a   que no tinguin seny.
19 I ningú no re exiona en el seu cor, i no té coneixement ni discerni- ment per dir: N’he cremat una part al foc, i també he cuit pa sobre les brases, hi he rostit carn, i he men- jat. ¿De la resta, doncs, en faré una abominació? ¿Em prosternaré vers la soca d’un arbre?
20 S’alimenta amb cendres; el seu cor enganyat el desvia; i no pot alliberar la seva ànima, ni dir: ¿No és una mentida això que tinc a la mà dreta?
21 Recorda aquestes coses, Jacob i Israel, perquè tu ets el meu servent. Jo t’he format, tu ets un servent per a mi, Israel, jo no t’oblidaré.
22 Jo he esborrat, com la boira, les teves transgressions; i, com un núvol, els teus pecats: torna a mi perquè jo t’he redimit.
44:6 Ap 1:17; 22:13 44:10 1Co 8:4 44:20 Rm 1:21
775


   781   782   783   784   785