Page 784 - Biblia Català TBS
P. 784

Isaïes 44, 45
23 Canteu, cels, perquè Jahveh ha obrat; crideu, fondàries de la terra; esclateu amb cants, muntanyes, bos- cos amb tots els vostres arbres, per- què Jahveh ha redimit Jacob, i en Israel s’ha glori cat a Si mateix.
24 Així diu Jahveh, el teu Redemptor, i qui t’ha format des del ventre: Jo sóc Jahveh, el qui faig totes les coses, el qui vaig estendre els cels jo tot sol, i el qui vaig es- campar la terra –qui hi havia amb mi?
25 Jo sóc el qui frustra els senyals dels pretensiosos, i torna bojos els endevins, el qui fa tornar enrere els savis, el qui fa ximpleria llur conei- xement;
26 el qui con rma la paraula del seu servent, i porta a compliment el con- sell dels seus missatgers; el qui diu de Jerusalem: Tu seràs habitada; i a les ciutats de Judà: Sereu construïdes, i aixecaré les seves ruïnes;
27 el qui diu a la profunditat: Asseca’t, i faré assecar els teus rius; 28 el qui diu referent a Cir: És el meu pastor, i complirà tot el que em plau; i diu a Jerusalem: Tu seràs reconstruïda; i referent al temple: Tu seràs fonamentat.
pel teu nom: t’he posat un cognom, encara que no em coneixes.
5 Jo Jahveh, i no n’hi ha cap altre, forademinohihacapDéu,joetce- nyeixo, encara que no em coneixes. 6 A   que coneguin des del llevant del sol, i del ponent, que no n’hi ha cap fora de mi; jo Jahveh, i no n’hi ha cap altre.
7 Jo formo la llum i creo la tenebra, faig la pau i creo la calamitat; jo, Jahveh, faig totes aquestes coses.
8 Regalimeu, cels, des de dalt, i que els núvols aboquin la justícia; que la terra s’obri, i que hi fructi qui la salvació, i que hi broti la justícia alhora. Jo, Jahveh, ho he creat.
9 Ai del qui pledeja amb el seu Formador! La terrissa que pledegi amb les terrisses de la terra! ¿Dirà el fang al qui el forma: Què fas? ¿O la teva obra: Que no té mans?
10 Ai d’aquell que diu al pare: Què has engendrat? O a la dona: Què has infantat?
11 Així diu Jahveh, el Sant d’Israel, i el seu Formador: Pregunteu-me referent a les coses que han de venir, demaneu-me sobre els meus  lls i sobre l’obra de les meves mans.
12 Jo vaig fer la terra i vaig crear l’home sobre ella; jo, les meves mans, van estendre els cels, i mano tot el seu exèrcit.
13 Jo l’he suscitat en justícia, i faré rectes tots els seus camins; ell cons- truirà la meva ciutat, i alliberarà els meus deportats, sense preu ni suborn, diu Jahveh dels exèrcits.
14 Així diu Jahveh: El treball d’Egipte, i les mercaderies de Cuix, i dels sabaïtes, homes d’estatura, es passaran a tu, i seran teus; aniran darrere teu, passaran engrillonats, i s’inclinaran davant teu, et suplicaran, dient: Certament Déu és en tu, i no hi ha cap altre Déu sinó ell.
45
agafat, per sotmetre nacions davant d’ell, i desfermar els lloms de reis; per obrir davant d’ell els dos batents, i que els portals no es tanquin:
2 Jo aniré davant teu i aplanaré els llocs elevats, destrossaré les portes de bronze, i tallaré les barres de ferro;
3 i et donaré els tresors de la tene- bra i les riqueses amagades en llocs secrets, a   que coneguis que jo sóc Jahveh, el Déu d’Israel, que et crido pel teu nom.
4 A causa del meu servent Jacob, i d’Israel el meu elegit, jo t’he cridat
Així diu Jahveh a Cir, el seu
ungit, la mà dreta del qual he
44:25 1Co 1:20 44:28 1Sm 13:14; 2Cr 36:23; Esd 1:2 45:9 Rm 9:20 776


   782   783   784   785   786