Page 789 - Biblia Català TBS
P. 789

tu sabràs que jo sóc Jahveh: perquè els qui m’esperen no seran avergo- nyits.
24 ¿Es pot agafar la presa de l’home fort, o es pot rescatar el captiu legí- tim d’un tirà?
25 Perquè així diu Jahveh: També el captiu de l’home fort serà pres, i la presa del terrible serà alliberada, i jo m’oposaré al teu opositor, i salvaré els teus  lls.
26 I faré menjar als teus opressors la seva pròpia carn, i s’embriagaran de la seva pròpia sang com de suc de raïm: i tota carn sabrà que jo, Jahveh, sóc el teu Salvador i el teu Redemptor, el Poderós de Jacob.
Isaïes 49, 50, 51
als qui m’arrencaven la barba: no he amagat la meva cara d’ultratges i escopinada.
7 I el Senyor Jahveh m’ajuda: per això no seré avergonyit, per això posaré la meva cara com pedra fo- guera, i sé que no seré avergonyit.
8 Tinc a prop el qui em justi ca, qui contendirà contra mi? Compare- guem junts. Qui és el meu oponent? Que s’atansi a mi.
9 Heus aquí, el Senyor Jahveh m’ajuda: ¿qui em condemnarà? Heus aquí, tots ells es gastaran com un vestit, l’arna se’ls menjarà.
10 ¿Qui d’entre vosaltres tem Jahveh, i escolta la veu del seu ser- vent? El qui camina en tenebres, i no té brillantor: que con ï en el Nom de Jahveh, i que es recolzi en el seu Déu.
11 Heus aquí, tots vosaltres que enceneu foc, que us cenyiu de gus- pires: camineu en la  ama del vostre foc, i en les guspires que heu encès. Això és el que obtindreu de la meva mà, jaureu en el lloc del turment.
51
50
mare, amb la qual jo la vaig repu- diar? ¿O, a quin dels meus creditors us he venut? Heus aquí, heu estat venuts per les vostres iniquitats, i la vostra mare ha estat repudiada a causa de les vostres transgressions. 2 ¿Per què, quan jo he vingut, no he trobat ningú? He cridat, i ningú no m’ha contestat? ¿La meva mà ha estat massa curta per redimir? ¿O, no tinc poder per deslliurar? Heus aquí, amb la meva reprensió asseco el mar, faig dels rius un desert, el seus peixos fan pudor perquè no hi ha aigua, i moren de set.
3 Vesteixo els cels d’obscuritat, i els poso una coberta de sac.
4 El Senyor Jahveh m’ha donat la llengua dels ensenyats, per saber com ajudar el cansat amb la paraula. Ell em desperta matí rere matí, des- perta la meva orella per escoltar com els ensenyats.
5 El Senyor Jahveh m’ha obert l’orella, i jo no m’he rebel·lat, no m’he fet enrere.
6 Vaig donar la meva esquena als qui em colpien, i les meves galtes
Així diu Jahveh: ¿On és la
carta de divorci de la vostra
50:4 Mt 13:54; 11:28 50:5 Ps 40:6; Jn 14:31 50:6 Mt 26:67 50:10 Mi 7:8 51:2 He 11:8-12
781
Escolteu-me, vosaltres que
perseguiu la justícia, que cer- queu Jahveh. Mireu la roca d’on heu estat tallats, i el forat de la fossa d’on heu estat extrets.
2 Mireu Abraham, el vostre pare, i Sara, que us va infantar: perquè només el vaig cridar a ell, i el vaig beneir, i el vaig multiplicar.
3 Perquè Jahveh consolarà Sió; con- solarà totes les seves ruïnes, i trans- formarà el seu desert en un Edèn, i la seva estepa en un jardí de Jahveh. En ella s’hi trobarà el goig i l’alegria, l’acció de gràcies i la veu del cant.
4 Estigues atent a mi, poble meu, i para l’orella a mi, nació meva: per- què de mi sortirà la llei, i establiré el meu judici per a la llum dels pobles.


   787   788   789   790   791