Page 791 - Biblia Català TBS
P. 791

Isaïes 52, 53
davant vostre, i el Déu d’Israel serà la vostra rereguarda.
13 Heus aquí, el meu servent pros- perarà, serà elevat, i serà pujat a dalt, i serà molt exalçat.
14 Així molts van restar astorats de tu –el seu semblant fou tan des gu- rat pels homes, i l’aspecte era tan diferent als dels  lls d’Adam:
15 així ell ruixarà moltes nacions; davant d’ell els reis tancaran llur boca: perquè veuran allò que no els havia estat explicat, i comprendran allò que no havien sentit.
2 I pujarà com un rebrot davant d’ell, i com una arrel d’una terra seca: no té forma ni esplendor; i quan el mirem, no té cap atractiu, perquè el desitgem.
3 Menyspreat i rebutjat dels homes, un home de dolors, i coneixedor de la malaltia; i com un davant de qui amaguem la cara, va ser menyspreat, i no el vam estimar.
4 Certament prengué les nostres malalties, i portà els nostres dolors: i nosaltres el vam considerar castigat, colpit de Déu, i a igit.
5 Però ell ha estat ferit per les nos- tres transgressions, ha estat esclafat per les nostres iniquitats: el càstig de la nostra pau caigué sobre ell, i per la seva nafra nosaltres hem estat guarits.
6 Tots nosaltres ens vam esgarriar com ovelles, cada u es va girar al seu propi camí: però Jahveh va fer recaure sobre ell la iniquitat de tots nosaltres.
7 Fou maltractat, i ell fou a igit, però no obrí la seva boca: com una ovella fou dut a l’escorxador, i com un anyell mut davant dels seus esqui- ladors, i no obrí la seva boca.
52:5 Rm 2:24 52:7 Na 1:15; Rm 10:15; Ef 6:15
53:1 Jn 12:38; Rm 10:16 53:3 Ps 22:6-7 53:4-5 Mt 8:17 53:5-6 1Pe 2:24-25 53:7-8 Ft 8:32-33
no hi entrarà més ni l’incircumcís ni l’impur.
2 Espolsa’t la pols, alça’t, seu, Jerusalem! Deslliga’t els lligams del coll, captiva,  lla de Sió.
3 Perquè així diu Jahveh: De franc heu estat venuts, i no sereu redimits amb diners.
4 Perquè així diu el Senyor Jahveh: El meu poble va baixar a Egipte, al principi, per sojornar allà; després Assíria l’ha oprimit per no-res.
5 I ara, què faré jo aquí –declaració de Jahveh–, ja que el meu poble ha estat pres sense motiu? Els seus do- minadors el fan udolar –declaració de Jahveh-, i contínuament, tot el dia, el meu Nom és blasfemat.
6 Per això el meu poble coneixerà el meu Nom; per això, aquell dia coneixeran que jo sóc el qui parla: Heus-me aquí!
7 Que preciosos són, sobre les mun- tanyes, els peus del qui proclama noves, del qui anuncia pau, procla- mant bones noves, del qui anuncia la salvació, que diu a Sió: El teu Déu regna!
8 La veu dels teus sentinelles: alça- ran la veu, tots plegats cridaran de goig, perquè amb els seus propis ulls veuran com Jahveh torna a Sió.
9 Exulteu de goig, canteu alhora, ruïnes de Jerusalem: perquè Jahveh ha consolat el seu poble, ha redimit Jerusalem.
10 Jahveh ha descobert el braç de la seva santedat davant dels ulls de totes les nacions, i tots els extrems de la terra veuran la salvació del nostre Déu.
11 Aparteu-vos, aparteu-vos, sortiu d’allà, no toqueu res impur: sortiu d’enmig d’ella, puri queu-vos els que porteu els vasos de Jahveh.
12 Perquè no sortireu de pressa, ni anireu fugint, perquè Jahveh anirà
53
¿Qui ha cregut el nostre anun-
ci? ¿I a qui s’ha revelat el braç de Jahveh?
52:11 1Co 6:17 52:15 Rm 15:21
783


   789   790   791   792   793