Page 792 - Biblia Català TBS
P. 792

Isaïes 53, 54
8 De l’opressió i del judici ha estat pres. ¿I la seva generació, qui la descriurà? Perquè ha estat tallat de la terra dels vius: per la transgressió del meu poble, ell ha estat colpit.
9 I hom va assenyalar el seu sepul- cre amb els malvats, però la seva mort fou la d’un home ric: perquè no va fer cap injustícia, i no hi hagué cap engany en la seva boca.
10 Però Jahveh s’ha complagut a es- clafar-lo, fent-lo sofrir. Quan posarà la seva ànima com a sacri ci per la culpa, veurà la seva descendència, allargarà els dies, i el que plau a Jahveh prosperarà en la seva mà.
11 Veurà el treball de la seva ànima, i restarà satisfet: a través del seu coneixement el meu servent just en justi carà molts, i portarà llurs iniquitats.
12 Per això li donaré la seva part entre els grans, i amb els poderosos repartirà el botí: perquè abocà la seva ànima a la mort, i fou comptat entre els transgressors, i ell ha portat el pecat de molts, i ha intercedit pels transgressors.
54Alegra’t, estèril, tu que no in- fantaves; esclata amb un cant, i crida fort, tu que no vas tenir dolors de part: perquè són més els  lls de la desemparada que els  lls d’aquella
que té marit, diu Jahveh.
2 Eixampla el lloc de la teva tenda, i que siguin esteses les cortines dels teus estatges: no estrenyis, allarga les teves cordes, i enforteix les teves estaques.
3 Perquè t’escamparàs a dreta i es- querra, i la teva descendència he- retarà els gentils, i faran habitar les ciutats desolades.
4 No tinguis por, perquè no seràs avergonyida: i no et ruboritzis, per- què no seràs confosa; perquè oblida- ràs la vergonya de la teva joventut, i ja no recordaràs més l’oprobi de la teva viduïtat.
5 Perquè el teu Creador és el teu marit, Jahveh dels exèrcits és el seu Nom, i el teu Redemptor és el Sant d’Israel: serà anomenat el Déu de tota la terra.
6 Perquè, com una dona deixada i a igida d’esperit, Jahveh t’ha cridat, com la muller de la joventut que ha estat refusada, diu el teu Déu.
7 Per un breu moment t’he dei- xat, però amb grans misericòrdies t’aplegaré.
8 En el sobreeiximent de la ira vaig amagar el meu rostre per un mo- ment de tu, però amb misericòrdia eterna em compadiré de tu, diu el teu Redemptor, Jahveh.
9 Perquè, això és per a mi com les aigües de Noè, en què vaig jurar que les aigües de Noè no passarien novament sobre la terra: així he jurat de no aïrar-me contra tu, ni de reprendre’t.
10 Perquè les muntanyes s’apartaran, i els turons trontollaran, però la meva misericòrdia no s’apartarà de tu, i el meu pacte de pau no trontollarà, ha dit el qui es compadeix de tu, Jahveh.
53:9 Mt 27:57; 1Pe 2:22 53:12 Lc 22:37 54:1 Ga 4:27 54:9 Gn 9:11 54:13 Jn 6:45 784
Oh a igida, batuda pel temporal,
11
i no-consolada. Heus aquí, jo col·lo-
caré les teves pedres sobre antimoni, i et fonamentaré amb sa rs;
12 i faré els teus pinacles d’una pedra preciosa, i els teus portals de pedres de carboncle, i tot el teu recinte de pedres precioses.
13 I tots els teus  lls seran ensenyats per Jahveh, i els teus  lls tindran molta pau.
14 Tu seràs establerta amb justícia. Seràs lluny de l’opressió, perquè no tindràs por, i del terror, perquè no s’atansarà a tu.
15 Heus aquí, si ells conspiren, no ho faran de part meva: el qui cons- piri contra tu, caurà davant teu.
16 Heus aquí, jo he creat l’artesà que bufa sobre el foc de carbons, i


   790   791   792   793   794