Page 795 - Biblia Català TBS
P. 795

Nom: Jo habito en el lloc alt i sant, i amb el contrit i humil d’esperit, per revifar l’esperit de l’humil, i per fer reviure el cor dels contrits.
16 Car no contendiré per sempre, i no estaré enutjat perpètuament: per- què davant meu defallirà l’esperit, i les ànimes que jo he fet.
17 Per la iniquitat de la seva cobdí- cia m’he enutjat, i l’he colpit: m’he amagat, i m’he enutjat, però ell con- tinuà rebel en el camí del seu cor.
18 He vist els seus camins, i el guari- ré, i també el guiaré, i l’emplenaré de consols, a ell i als que fan dol per ell. 19 Jo creo el fruit dels llavis: Pau, pau per al de lluny i per al de prop, diu Jahveh, i jo el guariré.
20 Però els malvats són com el mar agitat, que no pot estar tranquil, i les seves aigües llancen llot i fang.
21 No hi ha pau, diu el meu Déu, per als malvats!
Isaïes 57, 58
dra? ¿Anomenaràs això un dejuni, i un dia agradable a Jahveh?
6 ¿No és aquest el dejuni que he escollit: Deslligar les cadenes de la maldat, desfer els lligams del jou, i enviar lliure l’oprimit, i que tren- queu tota mena de jou? 7¿Noéspartirelteupaambel famolenc, i fer entrar a casa el pobre sense asil; quan vegis el qui va despullat, que el cobreixis; i que no t’amaguis de la teva pròpia carn?
8 Llavors esclatarà com l’alba la teva llum, i la teva salut brotarà de pressa, i davant teu hi anirà la teva justícia: la glòria de Jahveh serà la teva rereguarda.
9 Llavors clamaràs, i Jahveh res- pondrà; cridaràs, i ell dirà: Heus-me aquí. Si allunyes d’enmig teu el jou, no assenyales amb el dit per acusar, i no parles amb iniquitat;
10 i si obres la teva ànima al fa- molenc, i satisfàs l’ànima a igida, llavors la teva llum s’alçarà en la tenebra, i la teva tenebra espessa serà com el migdia;
11 i Jahveh et guiarà contínuament, i satisfarà la teva ànima en la seque- ra, i enfortirà els teus ossos: i seràs com un jardí regat, i com corrents d’aigües, les aigües dels quals no s’estronquen.
12 I ells, els teus, reconstruiran les antigues ruïnes. Tu aixecaràs els fonaments de generació en genera- ció, i t’anomenaran: Reparador de l’esvoranc, restaurador de camins per estar-s’hi.
13 Si evites que el teu peu profani el dia de descans, de fer el teu propi desig en el meu dia sant; i anomenes el dia de descans un goig, el dia sant de Jahveh, honorable; i l’honores no seguint els teus propis camins, ni cercant el teu propi desig, ni parlant les teves paraules:
14 llavors tindràs el teu goig en Jahveh, i et faré cavalcar sobre les
58
i declara al meu poble llur trans- gressió, i a la casa de Jacob els seus pecats.
2 I ells em cerquen cada dia, i desitgen el coneixement dels meus camins, com una nació que ha fet justícia, i no han deixat el judici de llur Déu: ells em demanen judicis de justícia, desitgen apropar-se a Déu.
3 ¿Per què, diuen, hem dejunat i tu no ho veus; per què hem a igit les nostres ànimes, i tu no ho conside- res? Heus aquí, en el dia del vostre dejuni hi trobeu el vostre interès, i oprimiu tots els vostres treballadors. 4 Heus aquí, dejuneu enmig de baralles i litigis, i per colpir amb el puny malvadament. No dejuneu pas com avui, si voleu fer escoltar la vostra veu a dalt.
5 ¿És aquest el dejuni que jo he es- collit: un dia d’a igir l’home la seva ànima, d’abatre com un jonc el seu cap, i fer-se un jaç de sac i de cen-
Crida fort, no et refrenis! Alça
la teva veu com una trompeta,
57:19 Ef 2:17 57:21 Is 48:22 58:6 Is 61:1-2; Lc 4:18-19
787


   793   794   795   796   797