Page 796 - Biblia Català TBS
P. 796

Isaïes 58, 59
altures de la terra, i et faré menjar de l’heretat del teu pare Jacob: perquè la boca de Jahveh ha parlat!
capvespre; estem en llocs desolats com els morts.
11 Tots nosaltres grunyim com óssos, i parrupem tristament com co- loms: esperàvem el judici, i no n’hi ha; la salvació, però s’ha allunyat de nosaltres.
12 Perquè les nostres transgressions s’han multiplicat davant teu, i els nostres pecats han testi cat contra nosaltres: perquè les nostres trans- gressions són amb nosaltres, i conei- xem les nostres iniquitats:
13 transgredir i mentir contra Jahveh, i apartar-se de darrere el nostre Déu, parlant d’opressió i de rebel·lió, concebre i expressar des del cor paraules enganyoses.
14 I el judici ha estat deixat enrere, i la justícia s’està lluny: perquè la veritat ha ensopegat a la plaça, i la rectitud no ha pogut entrar.
15 I la veritat manca, i el qui s’aparta del mal és espoliat: però Jahveh ho veu, i desplau als seus ulls que no hi hagi judici.
16 I veié que no hi havia cap home, i s’admirà que no hi hagués cap intercessor: per això el seu braç li donà la salvació, i la seva justícia el sostingué.
17 I s’ha revestit de justícia com d’una cuirassa, i s’ha posat el casc de la salvació al cap; i s’ha revestit les robes de venjança, i s’ha cobert de zel com d’un mantell.
18 Segons llurs mereixements, així els retribuirà: fúria per als seus adversaris, la paga per als seus enemics, a les illes donarà la paga. 19 I temeran el Nom de Jahveh des de l’oest, i la seva glòria des del llevant del sol; quan l’adversari vin- gui com un riu, l’Esperit de Jahveh aixecarà una senyera contra ell.
20 I el Redemptor vindrà a Sió, i a aquells de Jacob que es converteixin de la seva transgressió –declaració de Jahveh.
59
i la seva orella no s’ha endurit per escoltar.
2 Sinó que les vostres iniquitats són les que han fet separació entre vosaltres i el vostre Déu, i els vostres pecats li han fet amagar el rostre de vosaltres, per no escoltar.
3 Perquè les vostres mans estan contaminades amb sang, i els vostres dits amb iniquitat; els vostres llavis han parlat falsedat, la vostra llengua murmura perversitat.
4 No hi ha ningú que reclami jus- tícia, i no hi ha ningú que jutgi amb  delitat: con en en el no-res, i parlen falsedat; conceben dolenteria, i infanten iniquitat.
5 Han covat ous de basilisc, i han teixit teles d’aranya: el qui mengi els seus ous morirà, i en rompre’ls, en sortirà un escurçó.
6 Llurs teranyines no esdevindran un vestit, i tampoc no es cobriran amb llurs obres: llurs obres són obres d’iniquitat, i tenen un obrar violent en llurs mans.
7 Els seus peus corren al mal, i s’afanyen a vessar sang innocent: els seus pensaments són pensaments d’iniquitat; devastació i destrucció hi ha en les seves rutes.
8 No coneixen el camí de la pau, i no hi ha judici en els seus senders: s’han fet senderes torçades: ningú dels que hi passa no coneix la pau. 9 Per tant, el judici s’ha allunyat de nosaltres, i la justícia no ens abasta: esperàvem la llum i, heus aquí, la tenebra; la claror, i caminem en la tenebra espessa.
10 Palpem com cecs la paret, i anem a les palpentes com els que no tenen ulls: ensopeguem al migdia com al
Heus aquí, la mà de Jahveh
no s’ha escurçat per salvar,
59:7-8 Rm 3:15-17 59:16 Is 63:5 59:17 Ef 6:14, 17; 1Te 5:8 59:19 Ml 1:11 59:20-21 Rm 11:26-27
788


   794   795   796   797   798