Page 80 - Biblia Català TBS
P. 80

Èxode 9
4 I Jahveh farà distinció entre el ramat d’Israel i el ramat d’Egipte, i no morirà res de tot allò que és dels  lls d’Israel.
5 I Jahveh  xà el temps assenyalat, dient: Demà, Jahveh farà això sobre el país.
6 I l’endemà Jahveh ho féu. I tot el ramat d’Egipte morí, però del ramat dels  lls d’Israel no en morí ni un.
7 I el Faraó envià a comprovar-ho i, heus aquí, ni un sol cap del ramat d’Israel havia mort. Però el cor del Faraó s’endurí, i no deixà marxar el poble.
8 I Jahveh va dir a Moisès i a Aaron: Ompliu-vos les mans del sutge del forn, i que Moisès l’escampi cap al cel davant dels ulls del Faraó.
9 I es tornarà un polsim per tota la terra d’Egipte, i produirà sobre la gent i sobre el bestiar furóncols que esclataran en pústules, per tota la terra d’Egipte.
10 I ells van prendre sutge del forn, i es presentaren davant del Faraó, i Moisès el va escampar cap al cel, i es tornà furóncols que esclataven en pústules en la gent i en el bestiar.
11 I els mags no es podien estar davant Moisès a causa dels furóncols, perquè els mags tenien furóncols, i tots els egipcis.
12 I Jahveh obstinà el cor del Faraó, i no els escoltà, tal com Jahveh havia dit a Moisès.
13 I Jahveh va dir a Moisès: Lleva’t aviat al matí, presenta’t davant del Faraó i digues-li: Així ha parlat Jahveh, el Déu dels hebreus: Deixa marxar el meu poble perquè em serveixi.
14 Perquè aquesta vegada jo enviaré totes les meves plagues contra el teu cor, i contra els teus servents, i contra el teu poble, a   que coneguis quenohihaningúcomjoentotala terra.
9:6 Ps 78:48 9:9 Ap 16:2 9:16 Rm 9:17; 1Pe 2:8 72
15 Perquè ara, si jo hagués estès la meva mà i t’hagués colpit a tu i al teu poble amb la pesta, llavors hau- ries estat tallat de la terra.
16 Però certament t’he establert per això: amb el propòsit de mostrar-te elmeupoder,ia queelmeuNom sigui proclamat per tota la terra.
17 ¿Encara t’exalces contra el meu poble per no deixar-lo marxar?
18 Heus aquí, demà en aquesta hora jo faré ploure una pedregada molt forta, com no n’hi ha hagut a Egipte des del dia que fou fundat  ns ara. 19 I ara envia a assegurar els teus ramats i tot el que tens al camp: a tota la gent i a tot el bestiar que tinguis al camp, que no s’hagin refu- giat a casa, els caurà la pedregada al damunt, i moriran.
20 El qui d’entre els servents del Faraó tingué por de la paraula de Jahveh, féu refugiar els seus servents i el seu ramat dins de les cases.
21 Però el qui no posà el seu cor en la paraula de Jahveh, deixà els seus servents i el seu ramat al camp.
22 I Jahveh va dir a Moisès: Estén la teva mà cap al cel, perquè hi hagi pedregada per tota la terra d’Egipte, damunt la gent i damunt del bestiar i damunt tota planta del camp en tota la terra d’Egipte.
23 I Moisès va estendre el seu bastó cap al cel, i Jahveh féu tronar i pedregar, i el foc anava per la terra. I Jahveh féu ploure pedregada sobre la terra d’Egipte.
24 Hi hagué una pedregada, i el foc barrejat enmig de la pedregada, molt forta, com no n’hi havia hagut en tota la terra d’Egipte des que esde- vingué una nació.
25 I la pedregada colpí tot el que hi havia en el camp per tota la terra d’Egipte, des de la gent  ns al bes- tiar. I la pedregada també colpí tota planta del camp i destrossà tots els arbres del camp.
9:24 Ps 78:47; Ap 8:7


   78   79   80   81   82