Page 800 - Biblia Català TBS
P. 800

Isaïes 63, 64, 65
14 Com el bestiar que baixa a la vall, l’Esperit de Jahveh li dóna descans; així vas guiar el teu poble, per fer-te un Nom gloriós.
15 Considera des dels cels, i mira des de l’habitació de la teva santedat i de la teva glòria: ¿On és el teu zel i el teu poder, la commoció de les teves entranyes i la teva compassió envers mi? S’han restringit?
16 Perquè tu ets el nostre pare, encara que Abraham no ens co- neix, i Israel no ens reconeix: Tu, Jahveh, ets el nostre pare, el teu Nom és el nostre Redemptor des de l’eternitat.
17 ¿Per què ens vas fer errar, Jahveh, dels teus camins, i vas endurir el nostre cor enfront del teu temor? Torna per causa dels teus servents, les tribus de la teva herència.
18 Per una mica de temps el teu poble sant va posseir el país: els nostres adversaris han trepitjat el teu santuari.
19 Hem esdevingut com aquells sobre els quals mai no has governat, sobre els quals mai no ha estat ano- menat el teu Nom.
havíem pecat: en els teus camins hi ha continuïtat, i nosaltres serem salvats.
6 Però tots nosaltres som com l’impur, i totes les nostres justícies són com draps bruts; i tots nosaltres ens marcim com una fulla, i les nos- tres iniquitats se’ns emporten com el vent.
7 I no hi ha ningú que invoqui el teu Nom, que es desvetlli per fer-se fort en tu, perquè tu has amagat el teu rostre de nosaltres, i ens has fos a causa de les nostres iniquitats.
8 Però ara, Jahveh, tu ets el nostre pare; nosaltres el fang, i tu ets el qui ens has format: i tots nosaltres som l’obra de les teves mans.
9 No t’aïris, Jahveh,  ns a l’extrem, ni et recordis de la iniquitat per sem- pre: heus aquí, mira, et supliquem, el teu poble som tots nosaltres.
10 Les teves ciutats santes són un desert, Sió és un desert, Jerusalem una desolació.
11 Lanostracasasantaigloriosa,on et van lloar els nostres pares, ha estat cremada amb foc: i totes les nostres coses desitjables han esdevingut una ruïna.
12 ¿Enfront d’aquestes coses, et con- tindràs, Jahveh? ¿Callaràs, i ens a i- giràs més encara?
65
64
fondrien davant teu,
2 com el foc que encén la feixina, com el foc que fa bullir l’aigua, per fer conèixer el teu Nom als teus ad- versaris, a   que davant teu tremolin les nacions.
3 Quan vas fer coses tremendes, que no esperàvem, tu vas descendir, es van fondre les muntanyes davant teu.
4 Perquè mai no s’havia sentit a dir, mai no s’havia escoltat, l’ull no ha vist cap altre Déu, llevat de tu, que faci això per al qui espera en ell.
5 Tu vas sortir a trobar el qui tenia goig i feia justícia, els qui es re- cordaven de tu en els teus camins. Heus aquí, tu et vas aïrar perquè
64:4 1Co 2:9 64:8 Jr 18:6 65:1-2 Rm 10:20-21 792
Oh, si esquincessis els cels, i
baixessis! Les muntanyes es
M’he deixat consultar per
aquells que no pregunta- ven per mi, m’he deixat trobar per aquells que no em cercaven. He dit: Heus-me aquí, heus-me aquí! A una nació que no invocava el meu Nom. 2 He estès les meves mans tot el dia a un poble rebel, que va per un camí que no és el bo, darrere dels seus pensaments;
3 un poble que em provoca a ira contínuament davant la meva cara, sacri cant en els jardins, i fent pujar encens sobre els maons;
4 que habita entre sepulcres, i per- nocta en llocs amagats; que menja


   798   799   800   801   802