Page 803 - Biblia Català TBS
P. 803

d’aplegar totes les nacions i llengües, i ells vindran i veuran la meva glò- ria.
19 I jo posaré entre ells un senyal, i d’aquells que hagin escapat, n’enviaré a les nacions: a Tarsis, a Pul i a Lud –que tiben l’arc–, a Tubal i a Javan, a les illes llunyanes que no han escoltat la meva fama i no han vist la meva glòria: i declararan la meva glòria entre les nacions.
20 I tots els vostres germans de totes les nacions portaran un present a Jahveh, sobre cavalls i sobre car- ros, i sobre lliteres, i sobre mules, i sobre dromedaris, a la meva munta- nya santa de Jerusalem, diu Jahveh, com els  lls d’Israel porten el pre-
66:22 Is 65:17 66:24 Mc 9:44, 46, 48
Isaïes 66
sent en un vas net a la casa de Jahveh.
21 I també d’entre ells en prendré com a sacerdots i com a levites, diu Jahveh. 22 Perquè, així com els cels nous i la terra nova que jo faré romandran davant meu –declaració de Jahveh–, així romandrà la vostra llavor i el vostre nom.
23 I s’esdevindrà que lluna nova rere lluna nova, i dia de descans rere dia de descans, tota carn vindrà a adorar davant meu, diu Jahveh.
24 I ells sortiran, i veuran els cossos morts dels homes que s’han rebel·lat contra mi: perquè el seu cuc no mo- rirà, i el seu foc no s’apagarà, i seran una abominació per a tota carn.
795


   801   802   803   804   805