Page 804 - Biblia Català TBS
P. 804

1Les paraules de Jeremies,  ll d’Hilquiahu, dels sacerdots que eren a Anatot, a la terra de Benjamí;
2 al qual la paraula de Jahveh vingué en els dies de Josies,  ll d’Amon, rei de Judà, l’any tretzè del seu regnat;
3 i fou en els dies de Joiaquim,  ll de Josies, rei de Judà,  ns a l’acabament de l’any onzè de Sedecies,  ll de Josies, rei de Judà,  ns a la deportació de Jerusalem el mes cinquè.
4 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
5 Abans que jo et formés en el ventre, et vaig conèixer; i abans de sortir de la matriu, et vaig santi car: et vaig donar com a profeta per a les nacions.
6 I vaig dir: Ah, Senyor Jahveh! Heus aquí, no sé parlar, perquè sóc un noi.
7 I Jahveh em digué: No diguis sóc un noi; perquè a tots els qui t’enviaré aniràs, i diràs tot el que et mani.
8 No tinguis por davant d’ells, per- què jo sóc amb tu per alliberar-te –declaració de Jahveh.
9 I Jahveh va estendre la seva mà i va tocar la meva boca, i Jahveh em digué: Heus aquí, he posat les meves paraules en la teva boca.
10 Mira, aquest dia t’he establert sobre nacions i sobre reialmes, per arrencar i per enderrocar, i per des- truir i per enrunar, per construir i per plantar.
1:1 1Cr 6:60 1:2-3 2Cr 34 a 36 1:7 Mt 28:20 796
11 I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient: Què veus Jeremies? I vaig dir: Veig una branca d’ametller.
12 I Jahveh em va dir: Ho has vist bé; perquè jo apresso la meva parau- la per complir-la.
13 I la paraula de Jahveh vingué a mi per segona vegada, dient: Què veus? I vaig dir: Veig una olla que bull, i té la seva cara vers el nord.
14 I Jahveh em va dir: Des del nord el mal serà deslligat sobre tots els habitants de la terra.
15 Perquè, heus aquí, crido totes les famílies dels regnes del nord –declaració de Jahveh–, i vindran, i cadascú posarà el seu tron a l’entra- da dels portals de Jerusalem, i vora totes les seves muralles al voltant, i vora totes les ciutats de Judà.
16 I pronunciaré els meus judicis contra ells a causa de tota la seva malícia, ja que m’han deixat, i han fet pujar encens en fum a altres déus, i s’han prostrat a les obres de les seves pròpies mans.
17 Però tu, cenyeix-te els lloms, i al- ça’t, i digues-los tot el que et manaré: No els tinguis por, altrament seré jo qui et faré tenir por davant d’ells.
18 I jo, heus aquí, t’he posat en aquest dia com una ciutat forti cada, i com una columna de ferro, i com muralles de bronze sobre tota la terra, contra els reis de Judà, contra els seus caps, contra els seus sacer- dots, i contra el poble de la terra;
19 i ells lluitaran contra tu, però no prevaldran contra tu, perquè jo sóc
1:9 Is 6:7
Llibre del profeta Jeremies


   802   803   804   805   806