Page 805 - Biblia Català TBS
P. 805

amb tu –declaració de Jahveh– per alliberar-te.
2I la paraula de Jahveh vingué a mi, dient:
2 Vés, i proclama a les orelles de Jerusalem, dient: Així diu Jahveh: Em recordo de tu, de l’afecte de la teva joventut, de l’amor de les teves esposalles, quan em venies al darrere en el desert, en una terra no sembrada.
3 Santedat era Israel a Jahveh, el primer de la seva collita; tots els qui el consumeixen seran culpables, el mal vindrà sobre ells –declaració de Jahveh.
4 Escolteu la paraula de Jahveh, casa de Jacob, i totes les famílies de la casa d’Israel.
5 Així diu Jahveh: ¿Quina iniquitat van trobar en mi els teus pares, que es van allunyar de mi, i se’n van anar darrere la vanitat, i es van tor- nar vans?
6 I no van dir: ¿On és Jahveh, que ens va fer sortir de la terra d’Egipte, que ens va guiar pel desert, per una terra d’estepes i barrancs, per una terra seca i d’ombra de mort, per una terraonnohipassavaningú,ionno hi sojornava cap home?
7 I us vaig portar a una terra de camps fèrtils, per menjar el seu fruit i el seu bé; però vosaltres hi heu entrat, i heu profanat la meva terra, i heu fet una abominació de la meva heretat.
8 Els sacerdots no han dit: On és Jahveh? I els dipositaris de la Llei no m’han conegut, i els pastors s’han rebel·lat contra mi, i els profetes han profetitzat per Baal, i han anat dar- rere allò que no apro ta.
9 Per això encara pledejaré contra vosaltres –declaració de Jahveh–, i pledejaré amb els  lls dels vostres  lls.
2:3 Ex 19:6 2:5 2Re 17:15 2:16 Nof: Mem s
Jeremies 1, 2
10 Passeu, doncs, a les illes de Quitim, i mireu; i envieu a Quedar, i observeu-ho ben bé, i mireu si hi ha hagut res de semblant:
¿Ha canviat alguna nació els seus
11
déus? –malgrat que ells no són pas déus. Però el meu poble ha canviat la seva glòria per allò que no apro - ta.
12 Astoreu-vos, cels, d’això, i es- panteu-vos; sigueu molt desolats –declaració de Jahveh.
13 Perquè el meu poble ha fet dos mals: m’han deixat a mi, la font d’aigua viva, per excavar-se cister- nes, cisternes esquerdades que no retenen l’aigua.
14 ¿És Israel un servent? ¿Un nascut a casa? ¿Per quina raó ha esdevingut una presa?
15 Contra ell han rugit els lleons joves, han fet sonar llur veu, i han transformat la seva terra en una desolació; les seves ciutats han estat cremades, no hi ha cap habitant.
16 També els  lls de Nof i de Tahfanes et van trencar la coroneta. 17 ¿No t’has fet això a tu mateix per haver deixat Jahveh, el teu Déu, en el temps que ell et guiava pel camí? 18 I ara ¿què t’hi va pel camí d’Egipte, per beure les aigües de Sihor? ¿I què t’hi va pel camí d’Assíria, per beure les aigües del riu Eufrates?
19 La teva maldat et castigarà, i les teves desercions et reprendran; sàpigues, doncs, i veges com n’és de dolent i amarg de deixar Jahveh el teu Déu, i que no tinguis el meu temor en tu –a rmació del Senyor Jahveh dels exèrcits.
20 Perquè des d’antic he trencat el teu jou; he desfet els teus lligams, i has dit: No et serviré. Al contrari, sobre tot turó i sota tot arbre verd t’has ajagut com una prostituta.
21 I t’he plantat com un cep escollit, una llavor autèntica; ¿com te m’has
2:18 Is 30:1-2 2:21 Ps 80:8; Is 5:2
797


   803   804   805   806   807