Page 808 - Biblia Català TBS
P. 808

Jeremies 3, 4
24 I la vergonya ha devorat la feina dels nostres pares des de la nostra joventut, el seu bestiar menut i gros, els seus  lls i les seves  lles.
25 Ens hem ajagut en la nostra vergo- nya, i la nostra confusió ens cobreix; perquè hem pecat contra Jahveh el nostre Déu, nosaltres i els nostres pares, des de la nostra joventut  ns al dia d’avui: i no hem escoltat la veu de Jahveh el nostre Déu.
4Si tornes, Israel –declaració de Jahveh–, torna a mi; i si apartes les teves abominacions de davant del meu rostre, llavors no aniràs d’aquí cap a allà.
2 Llavors juraràs: Viu Jahveh! –amb veritat, amb judici i amb justícia–, i en ell seran beneïdes les nacions, i en ell es gloriaran.
3 Perquè així diu Jahveh als homes de Judà i de Jerusalem: Artigueu-vos un camp nou, i no sembreu sobre les espines.
4 Circumcideu-vos a Jahveh, i lle- veu els prepucis del vostre cor, homes de Judà i habitants de Jerusalem; no sigui que la meva fúria surti com el foc, i cremi, i no hi hagi qui l’apagui, a causa de la maldat dels vostres fets.
5 Anuncieu-ho a Judà, i procla- meu-ho a Jerusalem, i digueu: Feu sonar el corn a la terra; crideu, aple- gueu, i digueu: Reuniu-vos, i entrarem a les ciutats forti cades.
6 Alceu una senyera vers Sió, forti-  queu-vos, no resteu quiets; perquè faig venir el mal del nord, i una gran destrucció.
7 El lleó s’ha alçat del seu boscatge, i el destructor de nacions s’ha posat en marxa; ha sortit del seu lloc per fer de la teva terra una desolació; les teves ciutats esdevindran una ruïna, ningú no hi habitarà.
8 Per això, cenyiu-vos roba de sac, lamenteu i udoleu; perquè la ira
4:7 2Re 24:1; 25:1 800
encesa de Jahveh no s’ha retirat de nosaltres.
9 I s’esdevindrà en aquell dia –declaració de Jahveh–, que s’esvairà elcordelreiielcordelscaps,iels sacerdots restaran atònits, i els profe- tes s’esbalairan.
10 I vaig dir: Ah! Senyor Jahveh, certament has enganyat molt aquest poble, i Jerusalem, dient: Pau per a vosaltres, però l’espasa ha colpit  ns a l’ànima!
En aquell temps es dirà a aquest
11
poble, i a Jerusalem: Un vent sec ve dels llocs alts del desert, pel camí de la  lla del meu poble, no pas per ventar ni per porgar;
12 un vent més impetuós que aquest vindrà de part meva: també jo decla- raré judicis contra ells.
13 Heus aquí, puja com núvols, i els seus carros com una rufagada; els seus cavalls són més lleugers que les àguiles. Ai de nosaltres, perquè hem estat destruïts!
14 Renta la maldat del teu cor, Jerusalem, a   de ser salvada. ¿Fins quan allotjaràs en el teu cor els teus inics pensaments?
15 Perquè una veu anuncia des de Dan, i proclama a icció des de la muntanya d’Efraïm.
16 Feu recordar a les nacions; heus aquí, declareu contra Jerusalem: Els assetjadors vénen d’una terra llu- nyana; i fan sentir llur crit contra les ciutats de Judà.
17 Com els guardes d’un camp, són contra ella al voltant, perquè s’ha rebel·lat contra mi –declaració de Jahveh.
18 El teu camí i les teves accions t’han fet aquestes coses, aquesta és la teva maldat: perquè és amarga, perquè t’ha colpit  ns al cor.
19 Les meves entranyes, les meves entranyes! Tinc dolor al meu cor. El meu cor retruny, no puc callar: per-


   806   807   808   809   810