Page 813 - Biblia Català TBS
P. 813

per ells, i no intercedeixis amb mi, perquè no t’escoltaré.
17 ¿No veus el que ells fan en les ciutats de Judà i pels carrers de Jerusalem?
18 Els  lls pleguen fusta, i els pares fan cremar el foc, i les dones pasten la pasta per fer pastissos per a la reina dels cels, i per vessar libacions a d’al- tres déus, per provocar-me a enuig. 19 ¿A mi, ells, em provoquen a enuig? –declaració de Jahveh. ¿No és contra ells mateixos, per a vergonya dels seus rostres?
20 Per tant, així diu el Senyor Jahveh: Heus aquí la meva ira i el meu furor es vessaran sobre aquest lloc, sobre els homes i sobre el bes- tiar, i sobre els arbres del camp, i sobre els fruits del terreny: i cremarà i no s’apagarà.
21 Així parla Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Afegiu els vostres holocaustos als vostres sacri cis, i mengeu carn.
22 Perquè no vaig parlar amb els vostres pares, i no els ho vaig manar el dia que els vaig fer sortir de la terra d’Egipte, concernent holocaus- tos i sacri cis;
23 sinó que els vaig manar això, dient: Escolteu la meva veu, i seré el vostre Déu, i vosaltres sereu el meu poble; i camineu en tot el camí que us mano, a   que us vagi bé.
24 Però ells no van obeir, i no van inclinar la seva orella; i van caminar en llurs consells, en la duresa de llur cor dolent: i anaren enrere i no pas endavant.
25 Des del dia que els vostres pares van sortir de la terra d’Egipte  ns a aquest dia, us vaig enviar tots els meus servents els profetes, matinant cada dia i enviant-los;
26 però ells no em van obeir, i no van inclinar la seva orella; i van endurir llur bescoll, i van practicar el mal, encara pitjor que llurs pares.
7:23 Lv 26:12 7:30-31 2Re 21:4, 7; 23:10
Jeremies 7, 8
27 I tu els diràs totes aquestes parau- les, però ells no t’escoltaran; i tu els cridaràs, però ells no et respondran. 28 I tu els diràs: Aquesta és la nació que no ha escoltat la veu de Jahveh el seu Déu, i no ha acceptat la cor- recció; la veritat s’ha esvaït, i ha estat suprimida de llur boca.
29 Talla’t la cabellera, i llança-la, i alça una complanta als llocs alts; perquè Jahveh ha rebutjat i ha aban- donat la generació que provocava la seva ira.
30 Perquè els  lls de Judà han fet el que és dolent als meus ulls –declaració de Jahveh–; han posat llurs abomina- cions en la casa on el meu Nom és invocat, per profanar-la.
31 I han construït els llocs alts del Tófet, que hi ha a la vall de Benhinnom, per cremar els seus  lls i les seves  lles amb foc, cosa que jo no havia manat, ni pujà al meu cor.
32 Per tant, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh–, quan ja no serà dit mai més: El Tófet i la vall de Benhinnom, sinó la vall de la Matança; i seran enterrats al Tófet, per manca de lloc.
33 I el cadàver d’aquest poble serà per aliment dels ocells dels cels i de les bèsties de la terra; i no hi haurà ningú que els destorbi.
34 I faré cessar de les ciutats de Judà, i dels carrers de Jerusalem, la veu de goig i la veu d’alegria, la veu del nuvi i la veu de la núvia: perquè la terra esdevindrà una desolació.
8
En aquell temps –declaració de
Jahveh–, trauran els ossos dels reis de Judà, i els ossos dels seus prínceps, i els ossos dels sacerdots, i els ossos dels profetes, i els ossos dels habitants de Jerusalem fora de les seves tombes;
2 i els escamparan davant del sol i de la lluna i de tot l’estol celestial,
805


   811   812   813   814   815