Page 814 - Biblia Català TBS
P. 814

Jeremies 8, 9
que han estimat i que han servit, i darrere dels quals van caminar, i els han buscat, i s’hi han inclinat; no seran aplegats ni enterrats, seran fem sobre la superfície de la terra.
3 I la mort serà preferible a la vida per a tot el romanent que resti d’aquesta mala família, que restin en tots els llocs on els he expulsat –declaració de Jahveh dels exèrcits.
4 I els diràs: Així diu Jahveh: ¿Cauran, i no s’aixecaran? ¿Es desvia- rà, i no tornarà?
5 ¿Per què es desvia aquest poble de Jerusalem, en una apostasia per- pètua? S’han arrapat a l’engany, han refusat de tornar.
6 He parat atenció, i he escoltat: no parlen rectament; ningú no es pene- deix de la seva maldat, dient: Què he fet? Cadascú se’n torna a la seva cursa, com un cavall es precipita a la batalla.
7 Fins la cigonya en el cel coneix les seves èpoques, i la tórtora i l’oreneta i la grua observen el temps del seu retorn, però el meu poble no coneix el judici de Jahveh.
8 ¿Com goseu dir: Som savis, i la llei de Jahveh és amb nosaltres? Heus aquí, certament, la ploma falsa dels escribes afaiçona la falsedat.
9 Els savis estan avergonyits, tenen por i estan atrapats; heus aquí, han rebutjat la paraula de Jahveh: ¿quina saviesa, doncs, poden tenir?
10 Per això, donaré les seves mu- llers a d’altres, els seus camps als desposseïdors; perquè des del més petit  ns al més gran, tots cobegen el guany injust; des del profeta  ns al sacerdot, tots obren falsament.
11 I curen la fractura de la  lla del meu poble a la lleugera, dient: Pau, pau! Però no hi ha pau.
12 ¿Es van avergonyir quan feien abominacions? No pas, no es van avergonyir gens, no saben pas el
8:8 Jn 9:41; Rm 2:17 8:11 Ez 13:10 806
que és ruboritzar-se; per tant, cauran entre els que cauen, en el temps del càstig s’entrebancaran –diu Jahveh. 13 Jo els consumiré completament –declaració de Jahveh–; no hi haurà raïms al cep, i no hi haurà  gues a la  guera, i la fulla es marcirà; i allò que els he donat passarà de llarg d’ells.
14 Per què restem aquí nosaltres? Reuniu-vos, i entrarem a les ciutats forti cades, i callarem allà, perquè Jahveh el nostre Déu ens ha fet ca- llar, i ens ha fet beure aigua de fel, perquè hem pecat contra Jahveh.
15 Esperàvem la pau, i no vingué res de bo; un temps de guariment, i vet aquí, terror.
16 Des de Dan s’ha escoltat l’esbufec dels seus cavalls; tota la terra ha tremolat amb el so dels renills dels seus poderosos; i han vingut i han consumit la terra i la seva plenitud, la ciutat i els seus habitants.
17 Perquè, heus aquí, envio entre vosaltres serps, basilisques, contra les quals no hi ha cap encanteri, i elles us mossegaran –declaració de Jahveh.
18 Voldria confortar-me en l’a ic- ció, el meu cor s’afebleix dintre meu. 19 Heus aquí, la veu del crit d’auxili de la  lla del meu poble, des d’una terra llunyana: ¿No és Jahveh a Sió? ¿No hi és, el seu rei? ¿Per què m’han provocat amb les seves escultures, amb les vanitats estrangeres?
20 La collita ha passat, l’estiu s’ha aca- bat, i nosaltres no hem estat salvats. 21 Estic destrossat pel desastre de la  lla del meu poble, estic de dol, la basarda s’ha apoderat de mi.
22 ¿No hi ha bàlsam a Galaad? ¿No hi ha cap metge allà? ¿Per què no li ha vingut el guariment a la  lla del meu poble?
9
Oh, si el meu cap es tornés aigua, i els meus ulls una font de llà-


   812   813   814   815   816