Page 815 - Biblia Català TBS
P. 815

grimes, llavors ploraria dia i nit els morts de la  lla del meu poble!
2 Oh, qui em donés en el desert un hostal de viatgers: abandonaria, doncs, el meu poble, i m’allunyaria d’ells! Perquè tots ells són adúlters, un aplec de traïdors.
3 I tiben la seva llengua, el seu arc de falsedat, però no són valents per defensar la veritat a la terra; perquè han avançat de mal en mal, i a mi no m’han conegut –declaració de Jahveh.
4 Guardeu-vos cadascú del seu company, i no con eu en cap germà; perquè tot germà enganya desca- radament, i tot company va amb calúmnies.
5 I tothom enganya el seu company, i no parlen la veritat: han ensenyat la seva llengua a parlar falsedat, es fatiguen de cometre iniquitat.
6 La teva habitació és enmig de l’engany: a causa de l’engany refusen de conèixer-me –declaració de Jahveh.
7 Per tant, així diu Jahveh dels exèrcits: Heus aquí, els provaré, i els examinaré; perquè, què faré davant de la  lla del meu poble?
8 La seva llengua és una  etxa as- sassina: parla engany; amb la seva boca tothom parla de pau amb el seu company, però en el seu cor li para una emboscada.
9 ¿Per aquestes coses no els he de castigar –declaració de Jahveh–; no es venjarà la meva ànima d’una nació com aquesta?
10 Sobre les muntanyes alçaré plor i lamentació, i sobre les pastures del desert, una complanta, perquè han estat cremades, ja no hi passa ningú, ja no s’hi escolta el mugit del ramat; des dels ocells dels cels  ns al bestiar tots han fugit, se n’han anat.
11 Faré, doncs, de Jerusalem un munt de runes, un cau de gossos salvatges; i faré de les ciutats de Judà una desolació, sense cap habitant.
9:16 Lv 26:33; Dt 28:64
Jeremies 9
12 ¿Qui és l’home savi que compren- drà això? ¿I a qui ha parlat la boca de Jahveh? Que ho declari. ¿Per què s’ha esvaït la terra, ha estat cremada com un desert, sense ningú que hi passi?
13 I Jahveh va dir: Perquè van dei- xar la meva llei que vaig posar da- vant d’ells, i no van escoltar la meva veu, i no hi van caminar;
14 i van caminar darrere l’obstina- ció de llur cor, i darrere dels Baals, com llurs pares els havien ensenyat. 15 Per tant, així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, faré menjar amargor a aquest poble, i els faré beure aigua enveri- nada.
16 I els escamparé entre nacions que ni ells ni els seus pares no ha- vien conegut, i enviaré darrere d’ells l’espasa,  ns a consumir-los.
17 Així parla Jahveh dels exèrcits: Considereu, i crideu les ploraneres que vinguin; i envieu a cercar les més expertes, i que vinguin,
18 i que s’afanyin, i que aixequin una lamentació per nosaltres, i que els nostres ulls vessin llàgrimes, i que  ueixin aigües de les nostres parpelles.
19 Perquè la veu del plany s’escolta des de Sió: Com hem estat devastats, estem molt avergonyits! Perquè hem hagut d’abandonar la terra, perquè han derruït els nostres estatges.
20 Però escolteu, dones, la paraula de Jahveh, i que la vostra orella rebi la paraula de la seva boca; i ense- nyeu a les vostres  lles una lamen- tació, i cadascuna una complanta a la seva veïna.
21 Perquè la mort ha pujat per les nostres  nestres, ha entrat als nos- tres palaus; per tallar els infants del carrer, els joves de les places.
22 Parla: Així diu Jahveh: Caurà, doncs, el cadàver de l’home com fem sobre la superfície del camp, i com
807


   813   814   815   816   817