Page 821 - Biblia Català TBS
P. 821

9 ¿Per què has de ser com un home atònit, com un poderós que no pot salvar? I tanmateix tu ets enmig nos- tre, Jahveh, i el teu Nom és invocat sobre nosaltres: no ens abandonis!
10 Així parla Jahveh concernent aquest poble: Bé els agrada de vagar, no han refrenat els seus peus. Per això Jahveh no els és favorable; ara recordarà llur iniquitat, i castigarà llurs pecats.
11 I Jahveh em digué: No preguis pel benestar d’aquest poble.
12 Quan dejunin, no escoltaré llur crit, i quan facin pujar l’holocaust i el present, no els acceptaré: sinó que els consumiré amb l’espasa, i amb la fam, i amb la pesta.
13 I vaig dir: Ah, Senyor Jahveh, heus aquí, els profetes els diuen: No veureu cap espasa, ni tindreu fam, sinó que us donaré pau assegurada en aquest lloc.
14 I Jahveh em digué: Els profetes profetitzen falsedat en el meu Nom. Jo no els vaig enviar ni els ho vaig manar, ni els he parlat. Us profetit- zen una visió falsa, i endevinació, i vanitat, i l’engany de llur propi cor. 15 Per tant, així diu Jahveh con- cernent els profetes que profetitzen en el meu Nom, malgrat que jo no els he enviat, i diuen: No hi haurà espasa ni fam en aquesta terra. Per l’espasa i per la fam seran consumits aquests profetes!
16 I el poble al qual profetitzen serà llançat als carrers de Jerusalem, a causa de la fam i de l’espasa; i no hi haurà ningú que els enterri, a ells, llurs mullers i llurs  lls i llurs  lles: i vessaré sobre ells llur propi mal.
17 I tu els diràs aquesta paraula: Que els meus ulls vessin llàgrimes nit i dia, i no s’aturin, perquè la  lla verge del meu poble ha estat colpida amb una gran destrucció, amb una ferida molt dolorosa.
14:14 Jr 23:21; 27:15; 29:8, 9 14:18 Lm 1:20 15:4 2Re 21:1-16
Jeremies 14, 15
18 Si surto al camp, llavors, heus aquí, els traspassats amb l’espasa! I si entro a la ciutat, llavors, heus aquí, els que estan malalts a causa de la fam! Perquè, tant el profeta com el sacerdot van rondant per la terra, i no tenen coneixement.
19 ¿Has rebutjat completament Judà? ¿La teva ànima ha avorrit Sió? ¿Per què ens has colpit, i no hi ha guariment per a nosaltres? Esperàvem la pau, però res no ens va bé; i un temps de guariment, però, heus aquí, terror!
20 Reconeixem, Jahveh, la nostra maldat, la iniquitat dels nostres pares: perquè hem pecat contra tu. 21 No ens menyspreïs, per amor del teu Nom, no deshonoris el tron de la teva glòria: recorda-te’n, no trenquis el teu pacte amb nosaltres.
22 ¿N’hi ha cap entre les vanitats de les nacions que pugui fer ploure? ¿O poden els cels donar ruixats? ¿No ets tu aquest, Jahveh, el nostre Déu? Per això nosaltres esperem en tu: perquè tu fas totes aquestes coses.
15
I Jahveh em digué: Encara que
Moisès i Samuel estiguessin da- vant meu, la meva ànima no estaria a favor d’aquest poble. Allunya’ls del meu davant, que surtin!
2 I s’esdevindrà que quan ells et diguin: On anirem?, llavors tu els diràs: Així diu Jahveh: Els qui van alamort,alamort;ielsquia l’espasa, a l’espasa; i els qui a la fam, a la fam; i els qui a la captivitat, a la captivitat.
3 I jo els castigaré de quatre ma- neres –declaració de Jahveh: amb l’espasa per matar, i amb els gossos per arrossegar, i amb els ocells dels cels i amb les bèsties de la terra per devorar i per destruir.
4 I faré d’ells un motiu d’horror per a tots els regnes de la terra, a causa
15:1 Ex 32:11-14; Nm 14:13-19; 1Sa 7:5-9
813


   819   820   821   822   823