Page 822 - Biblia Català TBS
P. 822

Jeremies 15, 16
de Manassès,  ll d’Ezequies, rei de Judà, per allò que va fer a Jerusalem.
5 Perquè, ¿qui tindrà compassió de tu, Jerusalem? O, qui s’a igirà per tu? O, qui es girarà per interessar-se pel teu benestar?
6 Tu m’has deixat –declaració de Jahveh–, t’has fet enrere: per això estendré la meva mà contra tu, i et destruiré; m’he cansat de penedir-me.
7 I els escamparé amb una forca ventadora, a les portes del país; els he privat de  lls, he destruït el meu poble: no s’han convertit dels seus camins.
8 Les seves viudes s’han multiplicat davant meu més que la sorra dels mars; al migdia jo els vaig enviar un devastador, contra la mare del jove: vaig fer caure sobre la ciutat, de sobte, angoixa i a iccions.
9 Aquella que n’havia infantat set defalleix, ha expirat la seva ànima; el seu sol s’ha post quan encara era de dia; ha estat avergonyida i confosa: i el seu romanent el donaré a l’espasa davant de llurs enemics –declaració de Jahveh.
10 Ai de mi, mare meva, perquè m’has infantat un home de discòrdia i un home de controvèrsia en tota la terra! No he prestat per guany, i no he manllevat, però tothom em maleeix.
11 Jahveh diu: Certament al teu romanent li anirà bé, certament faré que l’enemic et supliqui en el temps dolent i en el temps d’adversitat.
12 ¿Pot algú trencar el ferro, el ferro del nord, i el bronze?
13 La teva riquesa i els teus tresors ho lliuraré de franc al saqueig, per causa de tots els teus pecats, i en tots els teus territoris.
14 I et faré passar, amb els teus enemics, a una terra que no conei-
15:16 Ez 3:1-3; Ap 10:9 814
xes, perquè la meva ira ha encès un foc, i cremarà contra vosaltres.
15 Tu ho saps, Jahveh: recorda’t de mi, i visita’m, i venja’m dels meus perseguidors. En la longanimitat de la teva ira, no m’arrabassis: saps que per amor de tu he suportat l’oprobi. 16 Les teves paraules han estat tro- bades, i les he menjat; i les teves paraules han estat un goig per a mi, i una alegria per al meu cor; perquè el teu Nom és anomenat sobre mi, oh Jahveh, Déu dels exèrcits.
17 No em vaig asseure amb la colla dels burletes, i no em vaig alegrar; a causa de la teva mà em vaig asseure tot sol, perquè tu m’havies omplert d’indignació.
18 ¿Per què és perpètua la meva pena, i la meva ferida incurable es nega a ser guarida? ¿Seràs per a mi com un engany, com aigües incertes?
19 Per tant, així diu Jahveh: Si tor- nes, llavors et faré tornar, i estaràs dret davant meu; i si destries el que és preciós del que és vil, seràs com la meva boca. Que ells tornin a tu, i tu no tornis a ells.
20 I jo faré de tu per a aquest poble una muralla de bronze forti cada, i ells lluitaran contra tu, però no et venceran, perquè jo sóc amb tu per salvar-te i per alliberar-te –declaració de Jahveh.
21 I jo t’alliberaré de la mà dels malvats, i et rescataré de l’urpa dels cruels.
16
I la paraula de Jahveh vingué
a mi, dient:
2 No prendràs muller per a tu, ni tindràs  lls ni  lles en aquest lloc.
3 Perquè així diu Jahveh referent als  lls i a les  lles que nasquin en aquest lloc, i referent a llurs mares que els infantin, i referent a llurs pares que els engendrin en aquesta terra:
4 Moriran de malalties mortals, no


   820   821   822   823   824