Page 823 - Biblia Català TBS
P. 823

seran plorats, ni seran enterrats; restaran com fem sobre la faç de la terra, i seran consumits per l’espasa i per la fam, i llurs cadàvers seran de menjar per als ocells dels cels, i per a les bèsties de la terra.
5 Perquè així diu Jahveh: No entris a la casa del dol, ni vagis a fer-hi lamentacions, ni els compadeixis, perquè he tret la meva pau d’aquest poble –declaració de Jahveh–, les misericòrdies i les compassions.
6 I moriran grans i petits en aquesta terra: no seran enterrats, i no faran cap lamentació per ells, ni es faran talls ni es raparan per ells;
7 ni partiran el pa del dol amb ells, per consolar-los dels morts; ni els faran beure la copa de les consola- cions pel seu pare o per la seva mare. 8 I no entris a la casa del banquet, per asseure’t amb ells a menjar i a beure.
9 Perquè així diu Jahveh dels exèr- cits, el Déu d’Israel: Heus aquí, faré cessar d’aquest lloc, davant dels vostres ulls i en els vostres dies, la veu de goig i la veu d’alegria, la veu del nuvi i la veu de la núvia.
10 I s’esdevindrà quan declaris a aquest poble totes aquestes parau- les, i et diguin: ¿Per quina raó ha pronunciat Jahveh contra nosaltres tot aquest gran mal? ¿I quina és la nostra iniquitat, i quin és el nostre pecat que hem comès contra Jahveh, el nostre Déu?
11 Llavors tu els diràs: Perquè els vostres pares em van deixar –declaració de Jahveh–, i van anar darrere d’altres déus i els van servir, i es van prosternar a ells, i em van deixar a mi, i no van guardar la meva llei;
12 i vosaltres heu fet pitjor que els vostres pares, perquè, heus aquí, cadascú de vosaltres camina segons la duresa del seu cor dolent, per no escoltar-me.
16:9 Jr 7:34
Jeremies 16, 17
13 I us llançaré fora d’aquesta terra, a una terra que no heu conegut vosaltres ni els vostres pares, i allà servireu altres déus de dia i de nit, perquè no us concediré el meu favor.
14 Per tant, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh–, que ja no es dirà: Viu Jahveh!, que va fer pujar els  lls d’Israel de la terra d’Egipte; 15 sinó: Viu Jahveh, que va fer pujar els  lls d’Israel de la terra del nord, i de totes les terres on ell els havia desterrats. I jo els faré tornar a llur terra, que vaig donar a llurs pares.
16 Heus aquí, jo envio molts pes- cadors –declaració de Jahveh–, i els pescaran; i després d’això enviaré molts caçadors, i els caçaran per tota muntanya, i per tot turó, i pels forats de les roques.
17 Perquè els meus ulls són sobre tots llurs camins, no han estat ama- gats del meu rostre; ni llur iniquitat ha estat amagada de davant dels meus ulls.
18 I primer els pagaré el doble per la seva iniquitat i pel seu pecat, perquè han contaminat la meva terra amb els cadàvers de les seves coses abo- minables, i han omplert el meu here- tatge amb les seves abominacions.
19 Oh Jahveh, la meva força i el meu baluard, i el meu refugi el dia de l’adversitat, a tu vindran les na- cions des dels extrems de la terra, i diran: Cert, els nostres pares només van heretar falsedat, vanitat, i en aquestes coses no hi ha res pro tós. 20 ¿Es fabricarà l’home déus per a si mateix? No són pas déus!
21 Per tant, heus aquí, els faré conèi- xer en aquest temps, els faré conèixer la meva mà i el meu poder, i coneixe- ran que el meu Nom és Jahveh!
17
El pecat de Judà està escrit
amb un estilet de ferro, i amb una punta de diamant: està gravat
815


   821   822   823   824   825