Page 824 - Biblia Català TBS
P. 824

Jeremies 17
sobre la tauleta de llur cor, i sobre els corns dels vostres altars;
2 mentre llurs  lls recorden llurs altars i llurs templets vora els arbres frondosos, vora els turons alts.
3 Oh la meva muntanya en el camp! Donaré tota la teva riquesa, tots els teus tresors al saqueig, també els teus llocs alts a causa del pecat, en tots els teus territoris.
4 I tu deixaràs sense conrear, per causa teva, el teu heretatge que et vaig donar, i faré que tu serveixis els teus enemics en una terra que tu no coneixes; perquè vosaltres heu encès el foc en la meva ira, i cremarà per sempre.
5 Així diu Jahveh: Maleït l’home que con a en l’ésser humà, i posa en la carn la seva força, i el seu cor s’aparta de Jahveh.
6 Perquè serà com un bandejat en el desert, i quan arribarà el bé, no ho veurà; i habitarà en els llocs secs de l’estepa, en una terra de salobre i deshabitada.
7 Beneït l’home que con a en Jahveh, i Jahveh és la seva con an- ça.
8 Serà, doncs, com un arbre plan- tat vora les aigües, que estén les seves arrels vora el corrent, que no tem quan ve la calor, i el seu fullatge resta verd; i en l’any de sequera no té neguit, i no para de fer fruit.
9 Enganyós és el cor més que totes les coses, i és inguarible: qui el co- neixerà?
10 Jo, Jahveh, examino el cor, provo els ronyons, per donar a ca- dascú segons el seu camí, segons el fruit de les seves obres.
11 Com la perdiu que cova els ous que no ha post, és el qui aplega riquesa, però no d’acord amb la jus- tícia: enmig dels seus dies la deixarà, i a la seva   serà un neci.
12 Un tron de glòria, excels des del principi, és el lloc del nostre santua- ri.
13 Oh Jahveh, l’esperança d’Israel, tots els que t’abandonen seran aver- gonyits. Els que s’aparten de mi seran registrats en la pols, perquè han deixat Jahveh, la font d’aigües vives.
14 Guareix-me, Jahveh, i seré guarit; salva’m, i seré salvat, perquè tu ets la meva lloança.
15 Heus aquí, ells em diuen: On és la paraula de Jahveh? Que vingui ara! 16 Però jo no em vaig afanyar per fer de pastor darrere teu, i no he desitjat que arribés el dia de la desesperació, tu ho saps; el que ha sortit dels meus llavis ha estat davant la teva presèn- cia.
17 No siguis un terror per a mi. Tu ets el meu refugi en el dia dolent.
18 Que els meus perseguidors siguin avergonyits, i que jo no sigui aver- gonyit: que ells tinguin por, i que jo no tingui por. Porta sobre ells el dia dolent, i destrueix-los amb una doble destrucció.
19 Així em va parlar Jahveh: Vés, i posa’t dret al portal dels  lls del poble, pel qual entren i surten els reis de Judà, i a tots els portals de Jerusalem,
20 i digues-los: Escolteu la paraula de Jahveh, reis de Judà, i tot Judà, i tots els habitants de Jerusalem que entreu per aquests portals.
21 Així diu Jahveh: Guardeu-vos, per la vostra vida, i no porteu cap càrrega el dia de descans, i no l’entreu pels portals de Jerusalem;
22 i no tragueu cap càrrega de les vostres cases el dia de descans, i no feu cap treball; ans santi queu el dia de descans, com vaig manar als vostres pares.
23 Però ells no escoltaren i no incli- naren llur orella, ans enduriren llur
17:8 Ps 1:3 17:10 Ap 2:23 17:21-22 Ex 20:8; Ne 13:15-22 816


   822   823   824   825   826