Page 825 - Biblia Català TBS
P. 825

bescoll per no escoltar ni rebre la correcció.
24 I s’esdevindrà, si m’escolteu de debò –declaració de Jahveh–, i no entreu cap càrrega pels portals d’aquesta ciutat el dia de descans, i santi queu el dia de descans, i no feu en ell cap treball,
25 que entraran pels portals d’aquesta ciutat reis i prínceps que seuran sobre el tron de David, mun- tant sobre carros i sobre cavalls, ells i llurs prínceps, l’home de Judà, i els habitants de Jerusalem: i aquesta ciutat romandrà per sempre.
26 I vindran de les ciutats de Judà, i dels voltants de Jerusalem, i de la terra de Benjamí, i de la Xefelà, i de la Muntanya, i del Nègueb, portant holocaust i sacri ci, i present i en- cens, i portant lloança a la casa de Jahveh.
27 Però, si no m’escolteu per santi - car el dia de descans, i per no portar cap càrrega i entrar-la pels portals de Jerusalem el dia de descans, llavors encendré un foc en els seus portals que consumirà els palaus de Jerusalem, i no s’apagarà.
Jeremies 17, 18
ser, així sou vosaltres en la meva mà, casa d’Israel.
7 En el moment que parli contra una nació i contra un regne, per arrencar-lo i per enderrocar-lo, i per destruir-lo,
8 si aquella nació, de la qual jo havia parlat contra ella, torna de la seva maldat, llavors em penediré del mal que havia pensat de fer-li.
9 I en el moment que parli contra una nació, i contra un regne, per construir-lo i per plantar-lo,
10 si fa el mal als meus ulls, sense escoltar la meva veu, llavors em pe- nediré del bé que vaig parlar de fer-li.
11 I ara, parla, doncs, als homes de Judà, i als habitants de Jerusalem, dient: Així diu Jahveh: Heus aquí, planejo un mal contra vosaltres, i dissenyo un pla contra vosaltres; tor- neu enrere, ara, cadascú del seu mal camí, i esmeneu els vostres camins i els vostres fets.
12 Però ells digueren: Debades! Perquè nosaltres anirem darrere dels nostres pensaments, i cadascú farà segons la duresa del seu cor dolent. 13 Per tant, així diu Jahveh: ¿Pregunteu, doncs, entre les nacions, qui ha escoltat coses com aquestes? La verge d’Israel ha fet una cosa molt esgarrifosa.
14 ¿Abandonarà la neu del Líban la roca del camp? ¿S’estronquen les aigües fredes que brollen de lluny? 15 Però el meu poble m’oblidà, fan pujar fum a una vanitat, i els fan ensopegar en llurs camins, els sen- ders d’antic, per fer-los caminar en senderes, per un camí no traçat;
16 per fer de la seva terra una desolació, una xiulada per sempre; tots els que passin restaran atònits, i mouran el cap.
17 Com el vent de llevant els escam- paré davant l’enemic; els mostraré l’esquena, i no pas la cara, el dia de llur calamitat.
18
dient:
2 Aixeca’t, i baixa a la casa del ter- risser, i allà et faré escoltar les meves paraules.
3 I vaig baixar a la casa del terrisser i, heus aquí, feia un treball al torn. 4 I l’atuell de fang que ell estava fent es va fer malbé a la mà del terrisser, i en tornà a fer un altre atuell, com semblà millor als ulls del terrisser de fer-lo.
5 I la paraula de Jahveh s’adreçà a mi, dient:
6 ¿No puc fer amb vosaltres, casa d’Israel, com aquest terris- ser? –declaració de Jahveh. Heus aquí, com el fang a la mà del terris-
18:2-3 Za 11:12-13 18:6 Is 45:9; Rm 9:20-21
La paraula que fou revelada
a Jeremies de part de Jahveh,
18:8 Ez 18:21; Jo 3:10
817


   823   824   825   826   827