Page 827 - Biblia Català TBS
P. 827

totes les cases en els terrats de les quals cremaren fum a tot l’exèrcit dels cels, i on vessaren libacions a d’altres déus.
14 I Jeremies vingué del Tófet, on Jahveh l’havia enviat per profetitzar, i es posà dret a l’atri de la casa de Jahveh, i va dir a tot el poble:
15 Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, faig venir sobre aquesta ciutat, i sobre totes les seves ciutats, tot el mal que he parlat contra ella, perquè han endurit llur bescoll, a   de no escoltar les meves paraules.
Jeremies 19, 20
amics, als quals has profetitzat falsa- ment.
7 Tu m’has persuadit, Jahveh, i estic persuadit. Tu has estat més fort que jo, i m’has vençut. He estat la seva riota tot el dia, tothom es burla de mi.
8 Perquè, cada vegada que parlo, clamo i crido: Violència i destrucció. Car la paraula de Jahveh ha esdevin- gutperamiunmotiudebefaide burla tot el dia.
9 I vaig dir: No me’n recordaré, i no parlaré mai més en el seu Nom; però hi havia en el meu cor com un foc abrusador  cat en els meus ossos, i em vaig esforçar per contenir-lo, però no vaig poder.
10 Perquè he escoltat les calúm- nies de molts, terror tot al voltant: Denuncieu, i nosaltres el denuncia- rem. Tots els homes que tenien un pacte de pau amb mi observaven per veure si jo ensopegava. Potser es dei- xarà persuadir, i prevaldrem contra ell,iensvenjaremd’ell.
11 Però Jahveh és amb mi, com un poderós guerrer: per tant, els meus perseguidors ensopegaran i no prevaldran, seran molt avergonyits; car no prosperaran: tindran l’oprobi etern que no serà oblidat.
12 Tanmateix, Jahveh dels exèrcits, que proves els justos, que examines els ronyons i el cor, fes-me veure la teva venjança sobre ells: perquè a tu he encomanat la meva causa.
13 Canteu a Jahveh, lloeu Jahveh, perquè ha alliberat l’ànima del pobre de la mà dels malfactors.
14 Maleït sigui el dia en què vaig néixer: que no sigui beneït el dia que la meva mare m’infantà!
15 Maleït sigui l’home que portà noves al meu pare, dient: T’ha nas- cut un  ll, i l’omplí d’alegria!
16 I que sigui aquell home com les ciutats que Jahveh destruí, i no
20
supervisor principal en la casa de Jahveh, escoltà Jeremies profetitzant aquestes coses.
2 I Paixhur colpí el profeta Jeremies, iel càalcep,queeraalaportasu- perior de Benjamí, que era vora la casa de Jahveh.
3 I s’esdevingué, l’endemà, que Paixhur tragué Jeremies del cep. I Jeremies li digué: Jahveh no anome- na el teu nom Paixhur, sinó Magor- Missabib.
4 Perquè així diu Jahveh: Heus aquí, et lliuraré al terror, a tu i a tots els teus amics; i ells cauran per l’espasa de llurs enemics, i els teus ulls ho contemplaran. I donaré tot Judà a la mà del rei de Babilònia, i els deportarà a Babilònia, i els colpi- rà amb l’espasa.
5 També li donaré tota la riquesa d’aquesta ciutat, i tot el seu treball, i totes les seves coses precioses; i donaré tots els tresors dels reis de Judà a la mà de llurs enemics, i ells els espoliaran, i els prendran, i els portaran a Babilònia.
6 I tu, Paixhur, i tots els que habiten a casa teva, anireu a la captivitat: i entraràs a Babilònia, i moriràs allà, i seràs enterrat allà, tu i tots els teus
I el sacerdot Paixhur,  ll
d’Immer, que també era el
20:3 Missabib vol dir: terror al voltant 20:14-18 Jb 3:3
819


   825   826   827   828   829