Page 830 - Biblia Català TBS
P. 830

Jeremies 22, 23
mà d’aquells de qui tens por; sí, en mans de Nabucodonosor, rei de Babilònia, i en mans dels caldeus.
26 I et llançaré, a tu i la teva mare que et va infantar, a una altra terra on vosaltres no havíeu nascut: i allà morireu.
27 I a la terra on ells desitgen amb la seva ànima de tornar, allà no hi tornaran.
28 ¿És aquest home Conies un vas trencat menyspreable? Un atuell que no agrada a ningú? ¿Per què han estat llançats ell i la seva descendèn- cia, escampats en una terra que no coneixien?
29 Terra, terra, terra, escolta la pa- raula de Jahveh!
30 Així diu Jahveh: Inscriviu aquest home sense  lls, un home que no prosperarà en els seus dies: perquè cap dels seus descendents no pros- perarà, no s’asseurà sobre el tron de David, i no governarà mai més a Judà.
23Ai dels pastors que destrueixen i escampen el ramat de la meva
pastura! –declaració de Jahveh.
2 Per això, així parla Jahveh, el Déu d’Israel, contra els pastors que alimenten el meu poble: Heu escam- pat el meu ramat, i l’heu allunyat, i no us n’heu ocupat; heus aquí, jo m’ocuparé de vosaltres, de la maldat de les vostres obres –declaració de Jahveh.
3 I jo aplegaré el romanent del meu ramat de totes les terres on els vaig escampar, i els faré tornar al seu pasturatge, i seran fecunds i es mul- tiplicaran.
4 I aixecaré pastors per a ells, i ells els alimentaran, i ja no tindran més por, ni s’espantaran, i no en manca- rà cap –declaració de Jahveh.
5 Heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– quan alçaré per a David
23:1 Ez 34:2 23:5-6 Jr 33:14-16 23:14 Gn 18:20 822
un Rebrot just, i regnarà com a Rei, i prosperarà, i farà judici i justícia a la terra.
6 En els seus dies Judà serà sal- vat, i Israel habitarà con adament. I aquest és el seu Nom amb què serà anomenat: Jahveh és la nostra justí- cia.
7 Per tant, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh– que ja no diran més: Viu Jahveh, que va fer pujar els  lls d’Israel de la terra d’Egipte,
8 sinó: Viu Jahveh, que va fer pujar i va fer venir la llavor de la casa d’Israel de la terra del nord, i de totes les terres on els vaig escampar; i ells habitaran en la seva pròpia terra.
9 El meu cor se’m trenca dintre meu a causa dels profetes, s’estre- meixen tots els meus ossos; sóc com un home embriac, i com un home dominat pel vi, per causa de Jahveh i per causa de les seves santes parau-
10
les.Perquè la terra és plena
d’adúlters; perquè a causa de la blasfèmia, la terra està de dol, les pastures del desert s’han assecat, i el seu curs és dolent, i la seva força no és recta.
11 Perquè tant el profeta com el sa- cerdot són profans;  ns a casa meva he trobat la seva maldat –declaració de Jahveh.
12 Per això el seu camí serà per a ells com els llocs relliscosos en la tenebra espessa: seran empesos i hi cauran, perquè portaré mal contra ells l’any de llur càstig –declaració de Jahveh.
13 I en els profetes de Samaria hi he vist neciesa: profetitzaven per Baal, i feien errar el meu poble Israel.
14 I en els profetes de Jerusalem hi he vist una cosa esgarrifosa: come- ten adulteri, i caminen falsament, i


   828   829   830   831   832